Clínic Barcelona

Miquel Sanz, estancia en Cardiff para profundizar en la herramienta TALK

L’Hospital Clínic, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de l’UB i el Stavanger University Hospital (Noruega), han estat escollits partners de l’Hospital Cardiff and Vale University Health Board (Gran Bretanya), per desenvolupar el projecte de recerca TALK  que ha rebut la beca MSCA-RISE del programa de la Comunitat Econòmica Europea H2020-EU. El Sr. Miquel Sanz, coordinador de la Unitat de Cures Intensives i Intermèdies de l’ICMDM, ha estat nomenat coordinador del projecte al Clínic i secondee a Cardiff per a realitzar tasques de recerca. Per aprofundir en aquesta eina, el Sr. Sanz gaudeix d'un permís sabàtic de 4 mesos de durada.