Clínic Barcelona

NUCLI, acelerador de pequeñas y grandes acciones de cambio

En la reunió de coordinadors de projectes transversals del Pla Estratègic que es va celebrar el 29 de gener, David Font, director d’Estratègia i Planificació, va fer un recull d’algunes de les accions que ja s’han posat en marxa en els tres àmbits (Professionals, Pacients, Recursos), amb diferents graus d’avanç, i gràcies a l’impuls dels diferents grups de treball.