Clínic Barcelona

Obres y traslados

  • Trasllat de Prevenció de Riscos laborals de la 12/4 al soterrani 1 ala Casanova de l’edifici de consultes externes.
  • Finalitzades les obres del pavelló 12 planta 1.
  • Remodelació parcial despatxos ICCV pavelló 1 planta 5 i accessos AVI 1.5.