Clínic Barcelona

Participación en la Jornada de investigación en enfermería en Menorca

El passat divendres 11 de Maig, el Sr. Miquel Angel Fernández Caballero, Coordinador Assistencial d’Infermeria d’Urgències, va participar com a ponent en la IV Jornada d’Investigació d’Infermeria en l’Hospital Mateu Orfila de Menorca. La jornada es va desenvolupar durant tot el dia dividida en dues parts. La primera, que va constar de tres ponències, una de les quals la va realitzar el Sr. Miquel Angel Fernández, i la segona part on es van presentar una sèrie de projectes que optaven al premi del “III Concurso de Proyectos de Innovación de Enfermería”.

La seva ponència, que tenia com a títol “Implementación de Journal Club en el turno de noche. Potenciar la investigación” té com a objectiu posar de manifest que el personal d’infermeria del torn de nit es troba allunyat dels plans de formació i òrgans de decisió en contrapartida dels altres torns i com contrarestar aquest fet amb la creació de grups de recerca liderats pels coordinadors de nit.

Algunes de les conclusions obtingudes del seu treball de recerca, posen de manifest que amb la creació d’aquests grups de recerca en horari nocturn, la satisfacció del personal d’infermeria del torn de nit ha millorat considerablement i ha generat un augment de la motivació per participar en treballs de recerca i ha suposat la publicació de 18 articles, fet que denota la major implicació d’aquest personal.