Clínic Barcelona

Se convocan las pruebas selectivas para acceder a plazas de formación sanitaria especializada

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha fet públic al BOE de 18 de setembre l’oferta de places i la convocatòria de les proves selectives per accedir el 2016 a places de formació sanitària especialitzada.

Per al proper any, a l’Hospital Clínic s’han convocat un total de 85 places de residents: 70 per a metges, 5 per a farmacèutics, 1 per a físics, 1 per a psicòlegs i  8 per a graduats/diplomats en infermeria. En relació a la convocatòria anterior, aquestes xifres representen un increment global de quatre places.