Clínic Barcelona

Visita al Hospital de Leuven

El passat 15 de juliol un grup de l’Hospital Clínic constituït per professionals de Direcció d’Infermeria, Farmàcia i Sistemes d’Informació vàrem fer una visita a l’Hospital de Leuven (Bursel·les) amb l’objectiu de conèixer les característiques dels seus Sistemes d’Informació al voltant del Pacient.