Government of Catalonia

The Catalan Government is one of the four institutions that make up IDIBAPS. Through its Universities and Research Secretary, the Catalan Government provides structural funds for the proper functioning of this Biomedical Research Institute. Furthermore, it also contributes important funds to the annual budget through competitive tenders.

ERD and EFS funds

Identifying new therapeutic targets for liver cancer treatment

Beneficiary: DELGADO MARTIN, MARIA EUGENIA
Director: FERNANDEZ LOBATO, MERCEDES
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2019-BP-00040
Amount: 144,300 €
Duration: Del 01/01/2021 al 31/12/2023

Impact of the gastrointestinal flora in the efficacy of CART-cell therapy in patients with B-cell malignancies.

Beneficiary: URIBE HERRANZ, MIREIA
Director: JUAN OTERO, MANUEL
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2019-BP-00204
Amount: 144,300 €
Duration: Del 01/01/2021 al 31/12/2023

XarTEC SALUT - Xarxa de Tecnologies de Salut

PI: ROCA TORRENT, JOSE
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018 XARDI 00016
Duration: Del 15/08/2020 al 31/12/2022

XarTEC SALUT - Xarxa de Tecnologies de Salut

PI: VALERO CASTELL, RICARD
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)
Reference: 2018 XARDI 00016
Duration: Del 15/08/2020 al 31/12/2022

Cèl·lules hepàtiques estrellades per aplicacions biomèdiques i tecnològiques

PI: SANCHO BRU, PAU
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2019_PROD_00055
Amount: 100,000 €
Duration: Del 23/07/2020 al 22/01/2022

HIP - Xarxa Innovació en Pediatria i Desenvolupament

PI: GRAU JUNYENT, JOSE MARIA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018 XARDI 00011
Duration: Del 01/07/2020 al 31/12/2022

TECSAM - Xarxa d'Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental

PI: BERNARDO ARROYO, MIGUEL
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018 XARDI 00010
Duration: Del 01/07/2020 al 30/06/2023

Optimització de la teràpia amb adenovirus oncolítics pel tractament del PDAC utilitzant estratègies de remodelació del estroma t

Beneficiary: PASCUAL SABATER, SILVIA
Director: FILLAT FONTS, CRISTINA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2020FI_B 00589
Amount: 63,002.74 €
Duration: Del 01/06/2020 al 31/10/2020

Estudi de la funció dels factors de transcripció TCF4 i LEF1 en la leucèmia limfàtica crònica

Beneficiary: MATEOS JAIMEZ, JUDITH
Director: MARTIN SUBERO, JOSE IGNACIO
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2020FI_B 00620
Amount: 63,002.74 €
Duration: Del 01/05/2020 al 30/09/2021

Targeting HER-2 positive tumors with chimeric antigen receptor(CAR)-modified Tcells

Beneficiary: BARBAO CARRASCO, PAULA
Director: PRAT APARICIO, ALEIX
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2020FI_B 00601
Amount: 63,002.74 €
Duration: Del 01/05/2020 al 31/10/2020

Mutational Landscape of Follicular Lymphoma at late relapse, early failure and histological transformation

Beneficiary: LOPEZ GONZALEZ, CRISTINA
Director: BEA BOBET, SILVIA MARGARITA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018-BP-00055
Amount: 144,300 €
Duration: Del 01/02/2020 al 31/01/2023

Hypothalamic control of gut function and microbiota composition: implications for energy balance regulation

Beneficiary: TOLEDO SOLER, MIRIAM
Director: CLARET CARLES, MARC
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018-BP-00032
Amount: 144,300 €
Duration: Del 01/02/2020 al 31/01/2023

MERIT - Microscòpia electrònica avançada per a la recerca, la innovació i la transferència de coneixement

PI: VILAVELLA GASULL, ROSA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: IU16-015923
Amount: 75,000 €
Duration: Del 01/01/2020 al 31/12/2022

A personalised medicine approach for the assessment and treatment of pulmonary hypertension in congenital heart disease to reduc

Beneficiary: GARCIA CAÑADILLA, PATRICIA
Director: CRISPI BRILLAS, FATIMA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018-BP-00201
Amount: 144,300 €
Duration: Del 01/01/2020 al 31/12/2022

Role of Transcription Factors as drivers of chronic lymphocytic leukemia

Beneficiary: MAIQUES DIAZ, ALBA
Director: MARTIN SUBERO, JOSE IGNACIO
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018-BP-00231
Amount: 144,300 €
Duration: Del 01/01/2020 al 31/12/2022

Determinantes del desarrollo de la funcion pulmonar y EPOC

Beneficiary: MENDOZA BARCO, NURIA
Director: AGUSTI GARCIA NAVARRO, ALVARO
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2019FI_B 01022
Amount: 59,908.16 €
Duration: Del 01/06/2019 al 31/08/2020

Desenvolupament i aplicació de nanopartícules de ceri en el tractament del carcinoma hepatocel.lular

PI: JIMENEZ POVEDANO, WLADIMIRO
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018_PROD_00187
Amount: 52,000 €
Duration: Del 01/05/2019 al 31/01/2021

Paper dels factors ZEB en la interaccio entre les cel·lules tumorals i estromals

Beneficiary: CABRERA VENEGAS, YOANDI JOSE
Director: POSTIGO ANGON, ANTONIO ANDRES
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2019FI_B 00067
Amount: 59,908.16 €
Duration: Del 01/04/2019 al 30/01/2020

Estudi funcional de microRNAs candidats en el cancer de pancrees. Evaluacio de la seva capacitat com a biomarcadors pronostics i

Beneficiary: FERNANDEZ CASTAÑER, ELENA
Director: GIRONELLA COS, MERITXELL
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2019FI_B 00926
Amount: 59,908.16 €
Duration: Del 01/04/2019 al 31/03/2022

Dual Chimeric Antigen Receptor T-cells for the treatment of breast cancer

Beneficiary: MARZAL MARTI, BERTA
Director: JUAN OTERO, MANUEL
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2019FI_B 00988
Amount: 59,908.16 €
Duration: Del 01/04/2019 al 31/08/2020

CECH - Cluster Emergente del Cerebro Humano (CECH)

PI: SANCHEZ VIVES, MARIA VICTORIA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: IU16-011508
Amount: 68,361.75 €
Duration: Del 01/01/2019 al 31/12/2021

GraphCAT: comunidad emergente de grafeno de Catalunya

PI: SANCHEZ VIVES, MARIA VICTORIA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: IU16-011574
Amount: 37,153.13 €
Duration: Del 01/07/2018 al 30/06/2021

Alteracions de la memòria espacial en ratolins mitjançant immunoablació de circuits d'hipocamp dependents del receptor NMDA.

Beneficiary: GARCIA SERRA, ANNA
Director: DALMAU OBRADOR, JOSE
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018 FI_B 00620
Amount: 57,009.12 €
Duration: Del 01/06/2018 al 31/05/2021

Estudi de les funcions no canòniques de ciclina D1 en limfomes de cèl·lules del mantell (LCM) i la seva interacció amb altres ge

Beneficiary: FERNANDEZ GARNACHO, ELENA MARIA
Director: CAMPO GUERRI, ELIAS
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018 FI_B 00696
Amount: 57,009.12 €
Duration: Del 01/04/2018 al 08/07/2021

Identifying immune system evasion mechanisms in aggressive mantle cell lymphoma.

Beneficiary: SUREDA GOMEZ, MARTA
Director: AMADOR ESPINOSA, VIRGINIA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018 FI_B 00632
Amount: 57,009.12 €
Duration: Del 01/04/2018 al 08/07/2021

Sistema immunològic i desenvolupament del melanoma: anàlisi de factors genètics i microbiota.

Beneficiary: CALBET LLOPART, MARIA NEUS
Director: PUIG SARDA, SUSANA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2018 FI_B 00685
Amount: 57,009.34 €
Duration: Del 01/03/2018 al 23/09/2019

Regulació del microambient i la quimioresistència en teràpia hepàtica

Beneficiary: CUCARULL MARTINEZ, BLANCA
Director: MORALES MUÑOZ, ALBERT
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2017FI_B 00631
Amount: 60,465.12 €
Duration: Del 01/03/2017 al 30/06/2017

Identificació de gens de predisposició germinal a la síndrome de poliposi serrada

Beneficiary: DIAZ GAY, MARCOS
Director: CASTELLVI BEL, SERGI
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2017FI_B 00619
Amount: 60,465.12 €
Duration: Del 01/03/2017 al 25/11/2019

Caracterització genètica i molecular de les neoplàsies limfoides

Beneficiary: RAMIS ZALDIVAR, JUAN ENRIQUE
Director: SALAVERRIA FRIGOLA, ITZIAR
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2017FI_B 01004
Amount: 60,465.12 €
Duration: Del 01/03/2017 al 29/02/2020

Papel de la Neuropilina 2 en la formación de metástasis en cáncer de mama y de cabeza y cuello

Beneficiary: RECALDE PERCAZ, LEIRE
Director: GASCON VILAPLANA, PEDRO
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2017FI_B 00856
Amount: 60,465.12 €
Duration: Del 01/03/2017 al 22/10/2017

INNOBRAIN: noves tecnologies per a la innovació en rehabilitació i estimulació cognitiva

PI: VIETA PASCUAL, EDUARD
Funding: CIDEM - C INNOVACIO I DESENV EMPRES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: COMRDI15-1-0017-07
Amount: 50,596.89 €
Duration: Del 02/01/2017 al 02/01/2020

NEXTCARE - Atenció personalitzada del malalt crònic en un marc de salut digital

PI: ROCA TORRENT, JOSE
Funding: CIDEM - C INNOVACIO I DESENV EMPRES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: COMRDI15-1-0016-08
Amount: 100,806.2 €
Duration: Del 15/10/2016 al 15/01/2021

Identificació de noves estratègies terapéutiques en la leucèmia limfàtica crònica (LLC)

PI: COLOMER PUJOL, DOLORS
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2015-DI-075
Amount: 23,544 €
Duration: Del 01/04/2016 al 31/03/2019

Cambios inducidos por el síndrome cushing en la plasticidad y el kinoma del tejido adiposo. Modelo animal

Beneficiary: GARCIA EGUREN, GUILLERMO
Director: HANZU, FELICIA ALEXANDRA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2016 FI_B 00702
Amount: 61,505.12 €
Duration: Del 01/03/2016 al 28/02/2020

Análisis multinivel en red de la similitudes y diferencias moleculares entre enfisema y cáncer de pulmón en pacients con EPOC: p

Beneficiary: NOELL, GUILLAUME BENJAMIN PHILIPPE
Director: AGUSTI GARCIA NAVARRO, ALVARO
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2016 FI_B 00785
Amount: 61,505.12 €
Duration: Del 01/03/2016 al 28/02/2020

Regulació i contribució de HIF-1 i StARD1 en els efectes cel·lulars del colesterol mitocondrial

Beneficiary: RODRIGUEZ PEIRIS, MARIA
Director: FERNANDEZ-CHECA TORRES, JOSE CARLOS
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2016 FI_B 00282
Amount: 61,505.12 €
Duration: Del 01/03/2016 al 02/06/2017

Formació de cèl·lules B reguladores mediada per cèl·lules T-regulatory-type 1 (TR1) en resposta a la teràpia amb nanopartícules

Beneficiary: SOLE SANCHEZ, PATRICIA
Director: SANTAMARIA VILANOVA, PEDRO
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2016FI_B 00746
Amount: 61,505.12 €
Duration: Del 01/03/2016 al 15/09/2016

ADVANCECAT - Acceleradora pel desenvolupament de Teràpies Avançades a Catalunya

PI: JUAN OTERO, MANUEL
Funding: CIDEM - C INNOVACIO I DESENV EMPRES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: COMRDI15-1-0013-13
Amount: 53,970.88 €
Duration: Del 01/02/2016 al 31/01/2019

Validació de PANCAd com un nou agent antitumoral pel trctament del càncer de pàncrees

PI: FILLAT FONTS, CRISTINA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2014 LLAV 00061
Amount: 24,000 €
Duration: Del 15/05/2015 al 11/12/2015

Relación del estrés en el retículo endoplásmico y la inflamación en pacientes con enfermedad hepática crónica

Beneficiary: ALCARAZ QUILES, JOSE
Director: CLARIA ENRICH, JOAN
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2015FI_B00104
Amount: 57,465.12 €
Duration: Del 01/03/2015 al 28/02/2020

Exploració del potencial terapèutic del transplantament de cèl·lules mare intestinals en malalties inflamatòries intestinals

Beneficiary: FERRER PICON, ELENA
Director: SALAS MARTINEZ, MARIA AZUCENA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2015FI_B00224
Amount: 57,465.12 €
Duration: Del 01/03/2015 al 28/02/2020

Paper del ZEB1 i ZEB2 en l'especificació i diferenciació hematopoètica i en l'iniciació i progressió de neoplàsies hematològique

Beneficiary: NINFALI, CHIARA
Director: POSTIGO ANGON, ANTONIO ANDRES
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2015FI_B00121
Amount: 57,465.12 €
Duration: Del 01/03/2015 al 28/02/2018

Infiltració leucocitària al cervell després de l'ictus i relació amb el pronòstic

Beneficiary: PEDRAGOSA OLLE, JORDI
Director: CHAMORRO SANCHEZ, ANGEL
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2015FI_B00173
Amount: 57,465.12 €
Duration: Del 01/02/2015 al 31/01/2018

Anàlisi quantitatiu de la textura del coll de l'úter en embarassades (cèrvix): nova eina per la predicció de l'èxit en la inducció del part i el risc de part prematur

PI: PALACIO RIERA, MONTSERRAT
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: 2014DI083
Amount: 27,360 €
Duration: Del 21/01/2015 al 20/07/2018

SUMA14 - Estudi de viabilitat de la constitució d'una única entitat entre IDIBAPS i FCRB

PI: VILAVELLA GASULL, ROSA
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: SUMA14_001
Amount: 35,000 €
Duration: Del 01/01/2015 al 08/12/2017

BES - Development of a Raman Spectrofotometer Camera for molecular imaging of the retina in patients with retina and brain diseases

PI: VILLOSLADA DIAZ, PABLO
Funding: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Beneficiary organization: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Reference: PROVAT-2011-007-BES
Amount: 140,320.8 €
Duration: Del 01/01/2012 al 30/06/2015