Ajuts impulsats amb fons FEDER-FSE

Identifying new therapeutic targets for liver cancer treatment

Beneficiari: DELGADO MARTIN, MARIA EUGENIA
Director: FERNANDEZ LOBATO, MERCEDES
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2019-BP-00040
Import: 144.300 €
Durada: Del 01/01/2021 al 31/12/2023

Impact of the gastrointestinal flora in the efficacy of CART-cell therapy in patients with B-cell malignancies.

Beneficiari: URIBE HERRANZ, MIREIA
Director: JUAN OTERO, MANUEL
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2019-BP-00204
Import: 144.300 €
Durada: Del 01/01/2021 al 31/12/2023

XarTEC SALUT - Xarxa de Tecnologies de Salut

IP: ROCA TORRENT, JOSE
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018 XARDI 00016
Durada: Del 15/08/2020 al 31/12/2022

XarTEC SALUT - Xarxa de Tecnologies de Salut

IP: VALERO CASTELL, RICARD
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)
Referència: 2018 XARDI 00016
Durada: Del 15/08/2020 al 31/12/2022

Cèl·lules hepàtiques estrellades per aplicacions biomèdiques i tecnològiques

IP: SANCHO BRU, PAU
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2019_PROD_00055
Import: 100.000 €
Durada: Del 23/07/2020 al 22/01/2022

HIP - Xarxa Innovació en Pediatria i Desenvolupament

IP: GRAU JUNYENT, JOSE MARIA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018 XARDI 00011
Durada: Del 01/07/2020 al 31/12/2022

TECSAM - Xarxa d'Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental

IP: BERNARDO ARROYO, MIGUEL
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018 XARDI 00010
Durada: Del 01/07/2020 al 30/06/2023

Optimització de la teràpia amb adenovirus oncolítics pel tractament del PDAC utilitzant estratègies de remodelació del estroma t

Beneficiari: PASCUAL SABATER, SILVIA
Director: FILLAT FONTS, CRISTINA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2020FI_B 00589
Import: 63.002,74 €
Durada: Del 01/06/2020 al 31/10/2020

Estudi de la funció dels factors de transcripció TCF4 i LEF1 en la leucèmia limfàtica crònica

Beneficiari: MATEOS JAIMEZ, JUDITH
Director: MARTIN SUBERO, JOSE IGNACIO
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2020FI_B 00620
Import: 63.002,74 €
Durada: Del 01/05/2020 al 30/09/2021

Targeting HER-2 positive tumors with chimeric antigen receptor(CAR)-modified Tcells

Beneficiari: BARBAO CARRASCO, PAULA
Director: PRAT APARICIO, ALEIX
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2020FI_B 00601
Import: 63.002,74 €
Durada: Del 01/05/2020 al 31/10/2020

Mutational Landscape of Follicular Lymphoma at late relapse, early failure and histological transformation

Beneficiari: LOPEZ GONZALEZ, CRISTINA
Director: BEA BOBET, SILVIA MARGARITA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018-BP-00055
Import: 144.300 €
Durada: Del 01/02/2020 al 31/01/2023

Hypothalamic control of gut function and microbiota composition: implications for energy balance regulation

Beneficiari: TOLEDO SOLER, MIRIAM
Director: CLARET CARLES, MARC
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018-BP-00032
Import: 144.300 €
Durada: Del 01/02/2020 al 31/01/2023

MERIT - Microscòpia electrònica avançada per a la recerca, la innovació i la transferència de coneixement

IP: VILAVELLA GASULL, ROSA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: IU16-015923
Import: 75.000 €
Durada: Del 01/01/2020 al 31/12/2022

A personalised medicine approach for the assessment and treatment of pulmonary hypertension in congenital heart disease to reduc

Beneficiari: GARCIA CAÑADILLA, PATRICIA
Director: CRISPI BRILLAS, FATIMA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018-BP-00201
Import: 144.300 €
Durada: Del 01/01/2020 al 31/12/2022

Role of Transcription Factors as drivers of chronic lymphocytic leukemia

Beneficiari: MAIQUES DIAZ, ALBA
Director: MARTIN SUBERO, JOSE IGNACIO
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018-BP-00231
Import: 144.300 €
Durada: Del 01/01/2020 al 31/12/2022

Determinantes del desarrollo de la funcion pulmonar y EPOC

Beneficiari: MENDOZA BARCO, NURIA
Director: AGUSTI GARCIA NAVARRO, ALVARO
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2019FI_B 01022
Import: 59.908,16 €
Durada: Del 01/06/2019 al 31/08/2020

Desenvolupament i aplicació de nanopartícules de ceri en el tractament del carcinoma hepatocel.lular

IP: JIMENEZ POVEDANO, WLADIMIRO
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018_PROD_00187
Import: 52.000 €
Durada: Del 01/05/2019 al 31/01/2021

Paper dels factors ZEB en la interaccio entre les cel·lules tumorals i estromals

Beneficiari: CABRERA VENEGAS, YOANDI JOSE
Director: POSTIGO ANGON, ANTONIO ANDRES
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2019FI_B 00067
Import: 59.908,16 €
Durada: Del 01/04/2019 al 30/01/2020

Estudi funcional de microRNAs candidats en el cancer de pancrees. Evaluacio de la seva capacitat com a biomarcadors pronostics i

Beneficiari: FERNANDEZ CASTAÑER, ELENA
Director: GIRONELLA COS, MERITXELL
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2019FI_B 00926
Import: 59.908,16 €
Durada: Del 01/04/2019 al 31/03/2022

Dual Chimeric Antigen Receptor T-cells for the treatment of breast cancer

Beneficiari: MARZAL MARTI, BERTA
Director: JUAN OTERO, MANUEL
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2019FI_B 00988
Import: 59.908,16 €
Durada: Del 01/04/2019 al 31/08/2020

CECH - Cluster Emergente del Cerebro Humano (CECH)

IP: SANCHEZ VIVES, MARIA VICTORIA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: IU16-011508
Import: 68.361,75 €
Durada: Del 01/01/2019 al 31/12/2021

GraphCAT: comunidad emergente de grafeno de Catalunya

IP: SANCHEZ VIVES, MARIA VICTORIA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: IU16-011574
Import: 37.153,13 €
Durada: Del 01/07/2018 al 30/06/2021

Alteracions de la memòria espacial en ratolins mitjançant immunoablació de circuits d'hipocamp dependents del receptor NMDA.

Beneficiari: GARCIA SERRA, ANNA
Director: DALMAU OBRADOR, JOSE
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018 FI_B 00620
Import: 57.009,12 €
Durada: Del 01/06/2018 al 31/05/2021

Estudi de les funcions no canòniques de ciclina D1 en limfomes de cèl·lules del mantell (LCM) i la seva interacció amb altres ge

Beneficiari: FERNANDEZ GARNACHO, ELENA MARIA
Director: CAMPO GUERRI, ELIAS
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018 FI_B 00696
Import: 57.009,12 €
Durada: Del 01/04/2018 al 08/07/2021

Identifying immune system evasion mechanisms in aggressive mantle cell lymphoma.

Beneficiari: SUREDA GOMEZ, MARTA
Director: AMADOR ESPINOSA, VIRGINIA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018 FI_B 00632
Import: 57.009,12 €
Durada: Del 01/04/2018 al 08/07/2021

Sistema immunològic i desenvolupament del melanoma: anàlisi de factors genètics i microbiota.

Beneficiari: CALBET LLOPART, MARIA NEUS
Director: PUIG SARDA, SUSANA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2018 FI_B 00685
Import: 57.009,34 €
Durada: Del 01/03/2018 al 23/09/2019

Regulació del microambient i la quimioresistència en teràpia hepàtica

Beneficiari: CUCARULL MARTINEZ, BLANCA
Director: MORALES MUÑOZ, ALBERT
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2017FI_B 00631
Import: 60.465,12 €
Durada: Del 01/03/2017 al 30/06/2017

Identificació de gens de predisposició germinal a la síndrome de poliposi serrada

Beneficiari: DIAZ GAY, MARCOS
Director: CASTELLVI BEL, SERGI
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2017FI_B 00619
Import: 60.465,12 €
Durada: Del 01/03/2017 al 25/11/2019

Caracterització genètica i molecular de les neoplàsies limfoides

Beneficiari: RAMIS ZALDIVAR, JUAN ENRIQUE
Director: SALAVERRIA FRIGOLA, ITZIAR
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2017FI_B 01004
Import: 60.465,12 €
Durada: Del 01/03/2017 al 29/02/2020

Papel de la Neuropilina 2 en la formación de metástasis en cáncer de mama y de cabeza y cuello

Beneficiari: RECALDE PERCAZ, LEIRE
Director: GASCON VILAPLANA, PEDRO
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2017FI_B 00856
Import: 60.465,12 €
Durada: Del 01/03/2017 al 22/10/2017

INNOBRAIN: noves tecnologies per a la innovació en rehabilitació i estimulació cognitiva

IP: VIETA PASCUAL, EDUARD
Finançador: CIDEM - C INNOVACIO I DESENV EMPRES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: COMRDI15-1-0017-07
Import: 50.596,89 €
Durada: Del 02/01/2017 al 02/01/2020

NEXTCARE - Atenció personalitzada del malalt crònic en un marc de salut digital

IP: ROCA TORRENT, JOSE
Finançador: CIDEM - C INNOVACIO I DESENV EMPRES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: COMRDI15-1-0016-08
Import: 100.806,2 €
Durada: Del 15/10/2016 al 15/01/2021

Identificació de noves estratègies terapéutiques en la leucèmia limfàtica crònica (LLC)

IP: COLOMER PUJOL, DOLORS
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2015-DI-075
Import: 23.544 €
Durada: Del 01/04/2016 al 31/03/2019

Cambios inducidos por el síndrome cushing en la plasticidad y el kinoma del tejido adiposo. Modelo animal

Beneficiari: GARCIA EGUREN, GUILLERMO
Director: HANZU, FELICIA ALEXANDRA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2016 FI_B 00702
Import: 61.505,12 €
Durada: Del 01/03/2016 al 28/02/2020

Análisis multinivel en red de la similitudes y diferencias moleculares entre enfisema y cáncer de pulmón en pacients con EPOC: p

Beneficiari: NOELL, GUILLAUME BENJAMIN PHILIPPE
Director: AGUSTI GARCIA NAVARRO, ALVARO
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2016 FI_B 00785
Import: 61.505,12 €
Durada: Del 01/03/2016 al 28/02/2020

Regulació i contribució de HIF-1 i StARD1 en els efectes cel·lulars del colesterol mitocondrial

Beneficiari: RODRIGUEZ PEIRIS, MARIA
Director: FERNANDEZ-CHECA TORRES, JOSE CARLOS
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2016 FI_B 00282
Import: 61.505,12 €
Durada: Del 01/03/2016 al 02/06/2017

Formació de cèl·lules B reguladores mediada per cèl·lules T-regulatory-type 1 (TR1) en resposta a la teràpia amb nanopartícules

Beneficiari: SOLE SANCHEZ, PATRICIA
Director: SANTAMARIA VILANOVA, PEDRO
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2016FI_B 00746
Import: 61.505,12 €
Durada: Del 01/03/2016 al 15/09/2016

ADVANCECAT - Acceleradora pel desenvolupament de Teràpies Avançades a Catalunya

IP: JUAN OTERO, MANUEL
Finançador: CIDEM - C INNOVACIO I DESENV EMPRES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: COMRDI15-1-0013-13
Import: 53.970,88 €
Durada: Del 01/02/2016 al 31/01/2019

Validació de PANCAd com un nou agent antitumoral pel trctament del càncer de pàncrees

IP: FILLAT FONTS, CRISTINA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2014 LLAV 00061
Import: 24.000 €
Durada: Del 15/05/2015 al 11/12/2015

Relación del estrés en el retículo endoplásmico y la inflamación en pacientes con enfermedad hepática crónica

Beneficiari: ALCARAZ QUILES, JOSE
Director: CLARIA ENRICH, JOAN
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2015FI_B00104
Import: 57.465,12 €
Durada: Del 01/03/2015 al 28/02/2020

Exploració del potencial terapèutic del transplantament de cèl·lules mare intestinals en malalties inflamatòries intestinals

Beneficiari: FERRER PICON, ELENA
Director: SALAS MARTINEZ, MARIA AZUCENA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2015FI_B00224
Import: 57.465,12 €
Durada: Del 01/03/2015 al 28/02/2020

Paper del ZEB1 i ZEB2 en l'especificació i diferenciació hematopoètica i en l'iniciació i progressió de neoplàsies hematològique

Beneficiari: NINFALI, CHIARA
Director: POSTIGO ANGON, ANTONIO ANDRES
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2015FI_B00121
Import: 57.465,12 €
Durada: Del 01/03/2015 al 28/02/2018

Infiltració leucocitària al cervell després de l'ictus i relació amb el pronòstic

Beneficiari: PEDRAGOSA OLLE, JORDI
Director: CHAMORRO SANCHEZ, ANGEL
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2015FI_B00173
Import: 57.465,12 €
Durada: Del 01/02/2015 al 31/01/2018

Anàlisi quantitatiu de la textura del coll de l'úter en embarassades (cèrvix): nova eina per la predicció de l'èxit en la inducció del part i el risc de part prematur

IP: PALACIO RIERA, MONTSERRAT
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: 2014DI083
Import: 27.360 €
Durada: Del 21/01/2015 al 20/07/2018

SUMA14 - Estudi de viabilitat de la constitució d'una única entitat entre IDIBAPS i FCRB

IP: VILAVELLA GASULL, ROSA
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: SUMA14_001
Import: 35.000 €
Durada: Del 01/01/2015 al 08/12/2017

BES - Development of a Raman Spectrofotometer Camera for molecular imaging of the retina in patients with retina and brain diseases

IP: VILLOSLADA DIAZ, PABLO
Finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA - PROJECTES
Entitat beneficiària: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Referència: PROVAT-2011-007-BES
Import: 140.320,8 €
Durada: Del 01/01/2012 al 30/06/2015