Canal denúncies

Aquest canal està a disposició de qualsevol persona que tingui interès en comunicar fets que podrien ser constitutius de delicte. 

No és la via correcte per a formular reclamacions, queixes o suggeriments derivats de l'activitat assistencial, que s'han de presentar a l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania, a l'apartat específic per pacients i acompanyats d'aquest web. 

Amb aquest enllaç podrà accedir al Canal de denúncies de l'Hospital Clínic de Barcelona. Aquest canal està a disposició de qualsevol persona que pretengui denunciar una possible infracció en un context laboral o professional.

A continuació disposa de la documentació relativa al canal intern de denúncies de l'Hospital Clínic de Barcelona: