Coneix-nos

L'Hospital Clínic de Barcelona és un hospital públic, centenari, universitari i amb vocació de recerca. L'assistència, la recerca i la docència són la nostra raó de ser i actuen de manera unívoca, en el marc de l'Hospital, per assolir l'excel·lència. La recerca resulta fonamental pel progrés, per la millora dels nostres pacients i per intentar identificar les causes de la malaltia i el seu tractament.

L'any 1989 vam crear la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica, la primera Fundació del nostre país dedicada a potenciar i gestionar la recerca de forma independent de l'assistència. Posteriorment, l'any 1996, es va constituir l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS) com un consorci format per l'Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya, als que més endavant s'hi va associar el Consejo superior de Investigaciones Científicas, amb la finalitat d'apropar la recerca bàsica i clínica i treballar per donar resposta a les preguntes que sorgeixen d'atendre els nostres pacients. Aquest entorn assistencial, de recerca bàsica, translacional i clínica, docent i universitari format per l'Hospital, la Fundació, l'IDIBAPS i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona compon el Campus Clínic Barcelona, referència biomèdica de Catalunya i de l'Estat Espanyol en recerca contínua del coneixement de la malaltia i del seu tractament, la seva aplicació a la clínica i la seva difusió.