L'Hospital Clínic de Barcelona disposa de tres tipus d'acreditació: europees, nacionals i autonòmiques.

Les acreditacions de l'hospital reconeixen, entre altres qüestions, l'experiència clínica de les unitats, la capacitat d'investigar, intercanviar informació i treballar en xarxa o la preparació dels seus professionals i instal·lacions.

L'Hospital Clínic de Barcelona disposa de 3 tipus acreditacions

  • ERN: 5 acreditacions
  • CSUR: 18 acreditacions
  • XUEC: 24 acreditacions

Les nostres Acreditacions

ERN

Les Xarxes europees de referència en malalties rares conegudes com ERN s'emmarquen en una iniciativa de la Comissió Europea per posar en contacte centres sanitaris altament especialitzats en determinades malalties rares.
Més informació

CSUR

El Ministeri de Sanitat atorga aquesta acreditació mitjançant l'Agència de Qualitat després de superar un procés de verificació d'una sèrie d'estàndards comuns i altres de especifícos.
Més informació

XUEC

A Catalunya, el Servei Català de Salut ha desenvolupat una estratègia d'atenció a les malalties minoritàries, la Xarxa d'Unitats Clíniques Expertes.
Més informació