L'Hospital Clínic de Barcelona participa en les següents XUEC:

 • Malalties Minoritàries Renals:
  •  Nefropatia intersticial d’origen immune
  •  Microangiopaties trombòtiques
 • Malalties Minoritàries Metabòliques Hereditàries:
  •  Aminoàcids i àcids orgànics (excloent-hi la fenilcetonúria)
  •  Fenilcetonúria (PKU)
  •  Piruvat, Krebs i mitocondrials
  •  Carbohidrats i beta-oxidació
  •  Malalties lisosòmiques
  •  Malalties peroxisòmiques
  •  Neuromoduladors, neurotransmissors, metalls i altres
 • Malalties Minoritàries Immunitaries:
  • Immunodeficiencies primàries
  • Malalties Autoinflamatories