Avís Legal

Avís legal

Aquest avís legal regula la navegació i ús del web www.clinicbarcelona.cat (“Web”) i s’aplicarà sense perjudici d’aquelles altres eventuals condicions particulars que l’usuari accepti als webs que l’integren.

El responsable del Web és l’Hospital Clínic de Barcelona (l’“Entitat”), amb C.I.F. Q0802070C i domicili a C/ Villarroel 170 de Barcelona . Pot contactar amb nosaltres mitjançant la nostra adreça electrònica comunicacio@clinic.cat

A través d’aquesta web podrà accedir a informació de la següent entitat de l’entorn de l’Hospital Clínic de Barcelona, a més de la del propi Hospital:

 • FUNDACIÓ DE RECERCA CLÍNIC BARCELONA-INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (“FRCB-IDIBAPS”), amb domicili a Barcelona, Carrer Rosselló, 149-153, amb N.I.F. número G-59319681

A través d’aquesta plana web podrà accedir als següents recursos:

 • Informació institucional de l’hospital Clínic de Barcelona, i de les entitats del seu entorn.
 • A informació divulgativa sobre diferents temes de salut (malalties, afeccions, trastorns...). L’objectiu d’aquesta informació divulgativa es acostar a la societat el coneixement de l’Hospital Clínic de Barcelona sobre temes relacionats amb la salut de les persones.
 • El Meu Clínic. El Meu Clínic es una plataforma de comunicació entre l’HCB i els seus pacients. Per accedirhi és imprescindible que es registri presencialment a l’HCB.

La utilització del Web conforme a la llei, al present avís legal i a les condicions particulars que li puguin ser d’aplicació. En cas d’incompliment per part de l’usuari, l’Entitat es reserva l’exercici de les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l’accés al Web.

Totes les persones que apareixen en els vídeos d’aquest Web han donat el seu consentiment a l’Hospital Clínic de Barcelona, i a la resta d’entitats del seu entorn, per a difondre la seva imatge.

L’accés a aquest Web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització que es detallen a continuació.

 1. En aquest web trobareu continguts protegits per drets d’autor i per llicència Creative Commons:

 1. A PortalClínic, on es recullen tota la informació sobre els diferents temes de salut especificats anteriorment, el contingut dels articles i textos, els gràfics i els vídeos d’aquest Web es comparteixen en el marc d’una llicència Creative Commons de Reconeixement – No Comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd). Està permès copiar, distribuir i comunicar públicament el contingut textual de l'obra, sempre i quan es citi i reconegui l’autor. No es permet generar obra derivada ni utilitzar-la amb finalitats comercials.

Així mateix també s’haurà de citar a la Fundació BBVA, com a entitat finançadora del projecte. En aquest sentit s’inclourà la següent frase PortalClínic projecte l’Hospital Clínic de Barcelona i impulsat de la Fundació BBVA.

Si vostè vol fer un ús diferent els continguts del PortalClínic del indicat en aquest avís legal contacti amb portalclinic@clinic.cat

 1. La resta de continguts d’aquest Web (logotips, marques o dissenys) són propietat de l’Entitat o de tercers que li hagin autoritzat el seu ús, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola.

 1. Queda prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l'adreça web d'origen), etc., o qualsevol altra pràctica que indueixi a error sobre l’origen dels continguts.

 1. L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport algun amb l’Entitat. En particular, no és permetrà la realització d’un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’Entitat.

 1. Queden prohibits els enllaços des de pàgines web difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l’Entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

 1. L’Entitat revisa i actualitza la informació continguda en aquest Web periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquest Web.

 1. L’accés al Web és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus. Igualment, l’usuari es compromet a evitar tota conducta que pugui danyar, inutilitzar, deteriorar, sobrecarregar o perjudicar, de qualsevol forma, el Web i la seva utilització.

 1. Aquest Web pot contenir informació bàsica relativa a diferents aspectes de salut elaborada per professionals i pacients. Ofereix recomanacions i guies genèriques pel tractament de determinades malalties, que en cap cas s’ha d’utilitzar per a realitzar diagnòstics, tractaments mèdics o qualsevol actuació mèdica per part de professionals sanitaris. El contingut d’aquest Web no substitueix l’atenció personalitzada dels professionals de la salut.

 1. El present Web queda sotmès a l’establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquest Web.