Perfil del contractant

Hospital Clínic

En relació al que s'especifica en l'article 42 de la Llei 30/2007 de Contractacions del Sector Públic, a partir del pròxim dia 1 d'abril de 2010 el Perfil del contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona s'incorpora a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Tota la informació relativa als procediments d'adjudicació de contractes serà difosa a través de l'esmentada Plataforma, i sortirà, als efectes que preveu, en el títol I del llibre III de la Llei especificada en el punt anterior.

Accés al perfil del contractant - Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya
 

FRCB-IDIBAPS

Accés al perfil del contractant - Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya