Urgències del Clínic

En cas d'emergència mèdica s'ha de trucar primer al 112 (centre d'Atenció i Gestió de trucades d'Urgència) disponible les 24 hores i 365 dies.

El servei CatSalut respon, disponible al 061, informa i ofereix atenció mèdica no presencial, i pot orientar sobre si cal acudir a les urgències del Clínic o si hi ha algun altre dispositiu assistencial disponible que sigui més adequat.

---

L'Àrea d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona atén qualsevol persona que presenta un problema de salut i que requereix una ràpida resposta.

Té assignada una població de referència que li correspon per la seva ubicació en el territori (esquerra de l'Eixample) i dóna resposta també a les malalties que, com a hospital d'alta tecnologia, li han estat assignades per a diferents àrees de Catalunya.

Consulta la informació sobre quan anar a Urgències?

Contactes d'Urgències

CUAP Manso. Centre d'urgències d'atenció primària dotat dels professionals i la tecnologia necessària per atendre urgències de complexitat moderada que no suposen un risc vital (Gestionat per l'Institut Català de la Salut)

Urgències seu Villarroel. Realitza atenció de totes les malalties generals d'adults, excepte oftalmologia i ginecologia (inclou les agressions sexuals, ja que és centre de referència per a aquest tipus d'agressions).

Urgències seu Maternitat. Realitza atenció urgent obstetricoginecològica i oftalmològica.

Urgències seu Plató: Disposa de la dotació i tecnologia necessàries per atendre urgències generals de l’adult, excepte aquelles Urgències i Emergències que disposen d’un codi específic d’activació, com són el Codi Infart, Codi Ictus o el Codi Politrauma.

El procés d'Urgències. De l'ingrés a l'alta

L'Àrea d'Urgències d'Hospital Clínic està ubicada en un edifici de 7 plantes i segons el motiu de consulta que presenta cada pacient és atès en una localització concreta.
Més informació

Informació per a l'acompanyant a Urgències

L'acompanyant ha de saber que el seu familiar disposa d'un equip de salut al seu servei especialment format i entrenat per atendre les malalties urgents que ha motivat la seva consulta a l'àrea d'urgències de l'Hospital.
Més informació