Donació d'òrgans i teixits

Els trasplantaments d'òrgans, de vegades, són l'única alternativa de vida per a molts pacients que no tenen altres opcions de tractament o amb malalties terminals, que ofereixen resultats excel·lents en qualitat de vida i supervivència. La donació d'òrgans i teixits és un dels actes més altruistes que es poden fer per altres persones. El punt clau per aconseguir tot això és la donació, perquè sense donants no poden haver trasplantaments. Els continguts d'aquest apartat s'han desenvolupat a partir d'informació d'organismes públics.

La donació en primera persona

Cita de
Pacients ja trasplantats i persones que ja han estat donants ens expliquen els avantatges del trasplantament de donant viu. Com es van assabentar que existia la possibilitat de donació en viu? Quines pors tenien?

Qui pot ser donant?

● Qualsevol persona pot ser donant

● L'edat no és una limitació

● Si tens qualsevol dubte contacta amb nosaltres

Com fer-se donant?

A causa que no existeixen registres de donants al nostre país, l'única manera de saber-ho, un cop mort, és preguntar a familiars o persones properes la voluntat de la persona morta respecte de la donació. Fer-se donant és tan senzill com prendre la decisió i fer-ho saber a la família i a les persones més properes.

Com fer-se donant

Puc ser donant en vida?

A més del trasplantament procedent de donant de cadàver, un pacient també pot rebre un òrgan o un teixit de donant viu.

Donació en vida

Preguntes freqüents

Visita la secció de preguntes freqüents.

Preguntes freqüents