Òrgans

A Catalunya, la majoria dels trasplantaments són de donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan (un ronyó) o una part d'un òrgan regenerable (part del fetge) d'un donant viu, sempre que aquest fet no posi en risc la seva vida.

Ronyó

Es pot trasplantar un ronyó provinent d'un donant viu, emparentat o amb un vincle emocional. En aquest cas, el 49% dels casos la donació i el trasplantament es realitzen entre parelles sentimentals, el 25% dels casos entre germans, el 25% dels casos entre pares i fills i un 1% dels casos entre persones relacionades d'una altra manera.

Sang

La donació de sang és necessària perquè els hospitals i clíniques garanteixin una medicina de qualitat. La major part de les intervencions quirúrgiques, trasplantaments d'òrgans o tractaments oncològics que es fan cada dia necessiten la transfusió de components sanguinis.

Banc de Sang - Hospital Clínic de Barcelona

Cal saber:

Les persones sanes que en vida donen un òrgan a una persona malalta s'enfronten a la manca d'un reconeixement oficial de baixa per incapacitat temporal. La legislació laboral espanyola no preveu la seva cobertura laboral de moment, encara que existeix un projecte de reial decret que està a punt de ser aprovat.

No al tràfic d'òrgans

La cessió, extracció, conservació, intercanvi i trasplantaments d'òrgans humans, per a ser utilitzats amb finalitats terapèutiques, només poden realitzar -se d'acord amb el que estableix la present Llei i per les disposicions que es dictin per al seu desenvolupament.

La donació és un acte altruista, no remunerat i realitzat amb total llibertat de decisió pròpia.

Llei 30/1979, de 27 d'octubre, sobre extracció i trasplantament d'òrgans.

Preguntes freqüents

Consulta la secció de preguntes freqüents.

Preguntes freqüents