El procés de l'ingrés a l'alta hospitalària

L'Àrea d'Urgències d'Hospital Clínic està ubicada en un edifici de 7 plantes i segons el motiu de consulta que presenta cada pacient és atès en una localització concreta.

Els pacients disposen d'un equip de salut al seu servei format i entrenat per atendre les malalties urgents que motiven la seva consulta a l'Àrea d'Urgències de l'Hospital Clínic.

Admissió

L'Àrea d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona disposa de dos punts d'admissió les 24 hores. Els punts d'admissió estan situats a la planta 0 i la primera planta (recepció d'Urgències).

Quina documentació és necessària en el procés d'admissió?

La documentació necessària per a realitzar un registre correcte i una identificació inequívoca que garanteixi la seguretat del pacient és la següent:

 • Document identificatiu (DNI, NIE, passaport, etc)
 • Targeta sanitària individual en vigor (TSI, TSE, etc.)

Si el pacient pertany a una altra entitat d'assistència sanitària ha de presentar durant la seva estada (abans de l'alta) l'autorització de la visita.

Si no es disposa de la documentació esmentada anteriorment es pot contactar amb qualsevol administratiu de l'Àrea d'Urgències que informarà sobre les opcions i passos a seguir.

Triatge

Després de la recepció, els pacients són valorats en el triatge, que té com a funció classificar i prioritzar de manera racional als pacients, amb la finalitat que siguin atesos d'acord al seu grau d'urgència i de forma independent del seu ordre d'arribada. D'aquesta manera, es busca prioritzar els pacients més greus. Aquest procés el duu a terme el personal d'infermeria amb ajuda d'un programa informàtic que avalua els diferents símptomes que presenta el pacient a partir d'unes preguntes bàsiques.

S'estableixen 5 nivells de gravetat:

 • Nivell I. Situacions que requereixen ressuscitació, amb risc vital immediat. Aquests pacients en general passen a l'àrea d'atenció immediata.
 • Nivell II. Situacions d'emergència o molt urgents, de risc vital previsible, i la resolució depèn del temps.
 • Nivell III. Situacions d'urgència amb potencial risc vital.
 • Nivell IV. Situacions de menor urgència, potencialment complexes, però sense risc vital potencial.
 • Nivell V. Situacions no urgents, que permeten una demora en l'atenció o poden ser programades sense risc per al pacient.

Atenció inicial

Un cop realitzada l'admissió es proporciona al pacient una polsera d'identificació que ha de portar durant tota la seva estada a l'Àrea d'Urgències. Després, se li avisa pel nom i se li visita al box de l'àrea corresponent al seu nivell d'urgència. Una infermera / o i / o tècnic / a de cures auxiliars d'infermeria (TCAI) ajuden a instal·lar-se i fan una valoració inicial que inclou la determinació de signes vitals. A continuació, té lloc la visita mèdica, després de la qual, el metge responsable decideix si cal sol·licitar alguna exploració complementària (analítica sanguínia, radiografies ...), s'inicia el tractament, si cal, i informa de la sospita diagnòstica. Un cop rebut el resultat de les exploracions i avaluada la resposta al tractament inicial, el metge responsable emet un diagnòstic i explica l'actitud posterior que pot consistir en:

Alta a domicili

Es proporciona un informe d'alta mèdica amb el diagnòstic, les recomanacions de tractament i les mesures generals que s'han de seguir en el domicili, així com els signes d'alarma davant dels que el pacient ha d'estar atent. Evolució en l'àrea d'urgències. Durant un període de temps que no supera un màxim de 24 hores. Ingrés hospitalari. D'acord amb la disponibilitat de llits d'hospitalització i la gravetat i / o complexitat de la malaltia, l'ingrés té lloc a l'Hospital Clínic, o bé en els diferents dispositius assistencials que existeixen com: la seu Plató, Hospital Sagrat Cor, Clínica Sant Antoni, Parc Sanitari Pere Virgili, Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ​​Numància Salut Mental, hospitalització domiciliària.

Evolució en l'Àrea d'Urgències

Per indicació del metge responsable, el pacient és traslladat a l'àrea d'evolució, l'edifici Helios, o bé roman en observació a l'àrea de nivell II o al box de reanimació.

A l'Helios:

 • S'avalua la resposta al tractament administrat durant les següents hores per acabar de decidir si el pacient pot ser donat d'alta al seu domicili o necessita ingrés hospitalari.
 • El pacient ha d'esperar que se li faci una exploració complementària fora de l'àrea d'urgències (ecografia, tomografia computeritzada ...).
 • Zona en la qual el pacient ha d'esperar a que un especialista de guàrdia (no d'urgències) el visiti.
 • Espai d'espera fins que el metge i el servei que l'han ingressat tingui un llit d'hospitalització disponible per al seu trasllat.

En el nivell II i el box de reanimació, també es realitzen les accions prèvies, però durant l'estada el pacient roman monitoritzat.

Durant l'evolució en qualsevol de les àrees, el pacient disposa d'un metge d'urgències assignat que l'informa de forma regular, d'acord a les hores de visita mèdica o, en el cas del nivell II / box de reanimació, sempre que hi hagi un canvi en l'estat del pacient.

Així mateix, el pacient disposa d'una infermera / o i un / a TCAI que el cuiden i s'ocupen del seu benestar. És important no interrompre el personal de no ser absolutament necessari, ja que les interrupcions al personal assistencial poden ser una font d'errors i comprometre la seva seguretat.

Recordatori. Urgències és una àrea que funciona 24 hores al dia i, per tant, en qualsevol moment es pot prendre una decisió sobre el destí del pacient (alta o ingrés).

Ingrés hospitalari

En el moment que hi hagi disponibilitat de llits d'hospitalització a l'Hospital Clínic el pacient és traslladat a la planta d'hospitalització, que pot ser la corresponent al seu servei d'ingrés, o pot ser una planta de pre-ingrés.

En cas que ingressi en una localització diferent de l'Hospital Clínic, el trasllat es realitza en ambulància, on la persona pot estar acompanyada d'un familiar.

Informació general durant l'estada a Urgències

 • Espai. Les dimensions dels boxes de visita són reduïdes, de manera que és important respectar que hi hagi només un acompanyant.
 • Menjars. Ha de preguntar-se si es pot menjar abans d'ingerir qualsevol aliment. Si pot menjar, l'acompanyant pot anar a buscar algun aliment, ja que en urgències només es disposa de sucs i iogurts. En cas que l'estada en urgències sigui superior a 12 h, es proporciona al pacient dieta de l'hospital.
 • Medicacions. Durant l'estada a urgències no s'ha de prendre cap tipus de medicació. S'ha de consultar amb l'equip mèdic o d'infermeria responsable.
 • Connexió WiFi. Hi ha connexió WiFi en totes les àrees d'urgències.
 • Objectes personals. El pacient o l'acompanyant ha de vigilar els seus objectes personals o de valor, ja que l'Hospital no es fa responsable de la seva pèrdua.