El Hospital Clínic de Barcelona participa en las siguientes XUEC:

  • Aminoàcids i àcids orgànics
  • Fenilcetonúria (PKU)
  • Piruvat, Krebs i mitocondrials
  • Carbohidrats I beta-oxidació
  • Enfermedades peroxisòmiques
  • Trastorns de la glicosilació
  • Neuromoduladors, neurotransmissors, metall i altres