Hospital Clínic de Barcelona

L’Hospital Clínic de Barcelona, amb més de 100 anys d’història, és un centre públic de salut referent a la ciutat de Barcelona, a Catalunya i al món, amb una clara voluntat d’excel·lència en les seves tres principals àrees d’acció: l’assistència, la recerca i la docència. L’Hospital Clínic de Barcelona és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya (CatSalut) i la Universitat de Barcelona. El Clínic és un hospital comunitari per a la seva zona d’influència, Barcelona Esquerra, amb una població de 540.000 habitants i, alhora, és un hospital terciari i d'alta complexitat que desenvolupa línies d'activitat per als pacients de Catalunya, principalment de les àrees del Vallès Oriental i d’Osona i, en determinats procediments concrets per a pacients d’altres Comunitats a Espanya.

Assistència

Abasta la pràctica totalitat de les especialitats mèdiques i quirúrgiques i lidera aliances amb diverses institucions sanitàries per oferir una assistència de màxima qualitat. L’Hospital ocupa una posició destacada en diferents rànquings que el comparen amb els hospitals d’Espanya en base a indicadors d’eficiència i qualitat i considerant la seva reputació entre pacients i professionals.

Recerca

Té una llarga tradició en investigació que el situa com a institució de referència, tant a nivell nacional com internacional. La majoria de les activitats de recerca es vehiculen a través de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). L’IDIBAPS és un centre de recerca d'excel·lència que aborda tant malalties d'alta prevalença com malalties minoritàries. És un consorci públic integrat per la Generalitat de Catalunya, el Clínic, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona del CSIC, com a centre associat. És el centre amb més producció científica d’Espanya i es troba entre els 25 primers a nivell mundial. A dia d’avui, compta amb la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica per a la gestió dels projectes.

Docència i Formació

Realitza activitats de docència rellevants a nivell de grau i postgrau, que inclou la formació de residents i l’organització d’activitats de formació continuada. Les activitats de formació universitària estan especialment vinculades amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. A través dels seus professionals, també es desenvolupa una oferta externa de formació organitzada sota la marca Aula Clínic. L’Hospital Clínic és un dels centres d’Espanya preferits pels estudiants quan acaben el grau de Medicina, d’Infermeria, de Farmàcia o de Psicologia per fer la residència i ocupa, al llarg de diferents anys, una de les primeres posicions en base a aquest paràmetre. 

CONFIANÇA, GRATITUD I GENEROSITAT, els valors del Clínic

L’Hospital fa seus els valors de confiança, gratitud i generositat per assolir els màxims nivells d’excel·lència gràcies a la suma de la qualitat assistencial, el benestar i la satisfacció del pacient, la capacitat innovadora, l’atenció personalitzada i l’eficiència en la utilització dels recursos per a la sostenibilitat d’un sistema de salut públic i de qualitat.

Governança

El Clínic és una entitat pública, participada per la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de la Salut i la Universitat de Barcelona. L'Hospital Clínic de Barcelona forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). El màxim òrgan de govern del Clínic és el Consell de Govern presidit a l'actualitat pel Sr. Enric Crous.

Organització

L’Hospital Clínic de Barcelona s’organitza en Instituts, Centres i Àrees. Els 10 Instituts clínics agrupen especialitats que comparteixen el diagnòstic i tractament d’un òrgan o sistema del cos humà. Els Centres de Diagnòstic per la Imatge i de Diagnòstic Biomèdic realitzen proves diagnòstiques i procediments terapèutics als pacients atesos als Instituts. Les Àrees d’Urgències, Quirúrgica i del Medicament són transversals, depenen de la Direcció Mèdica i col·laboren amb tot l’Hospital.

Els Instituts, Centres i Àrees estan organitzats per Serveis (42 en total). A més, l’Hospital fa una aposta pel desplegament de les Unitats funcionals. La Unitat es defineix com una estructura funcional intra o inter Instituts orientada al pacient que integra professionals de diferents especialitats amb objectius comuns en assistència, docència i investigació al voltant d'una malaltia o grup de malalties.

Les Direccions i Àrees funcionals lideren les activitats transversals de l'Hospital, asseguren la coordinació entre els diferents Instituts, Centres i Àrees i promouen els processos, les eines i els recursos necessaris per a una millor atenció al pacient i desenvolupament dels professionals.

En aquest enllaç es pot consultar la Memòria 2022 de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Cita de Dr.Josep Maria Campistol, Director General
Som capdavanters en assistència, docència i recerca, però ara també ho volem ser en humanitat. L'excel·lència és el nostre objectiu, el pacient la nostre raó de ser i els professionals el nostre motor. Compromís absolut amb la sanitat pública del nostre país.

El Clínic en xifres

Professionals que han treballat durant el 2022

Memòries

Memòria 2022

PDF - 6,44 MB

Descarregar Memòria 2022, PDF 6,44 MB

Memòria 2021

PDF - 3,00 MB

Descarregar Memòria 2021, PDF 3,00 MB

Memòria 2020

PDF - 1,37 MB

Descarregar Memòria 2020, PDF 1,37 MB

Memòria 2019

PDF - 4,44 MB

Descarregar Memòria 2019, PDF 4,44 MB

Memòria 2018

PDF - 1,10 MB

Descarregar Memòria 2018, PDF 1,10 MB

Memòria 2017

PDF - 5,78 MB

Descarregar Memòria 2017, PDF 5,78 MB