Centres, Serveis i Unitats de Referència del Sistema Nacional de Salut són aquells que donen cobertura a tot el territori nacional i atenen a tots els pacients en igualtat de condicions independentment del seu lloc de procedència sent atesos per un equip multidisciplinari. El Ministeri de Sanitat atorga aquesta acreditació mitjançant l'Agència de Qualitat després de superar un procés de verificació d'una sèrie d'estàndards comuns i altres de especifícos.

Les Unitats de l'Hospital Clínic de Barcelona reconegudes amb l'acreditació CSUR són les següents:


Reconstrucció de la superfície ocular complexa queratopròtesi

 • Coordinador: Dr. Josep Torras
 • Hospital Clínic de Barcelona

Trasplantament renal infantil

 • Coordinador: Dr. Madrid 
 • Unitat integrada: Hospital Clínic de Barcelona i Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona

Trasplantament hepàtic de viu adult

 • Coordinador: Dr. Constantino Fondevila
 • Hospital Clínic de Barcelona

Trasplantament de pàncrees

 • Coordinador: Dr. Fritz Diekmann
 • Hospital Clínic de Barcelona

Cirurgia reparadora complexa de vàlvula mitral

 • Coordinador: Dr. Manel Castellà
 • Hospital Clínic de Barcelona

Cardiopaties familiars (inclou miocardiopatia hipertròfica)

 • Coordinador: Dra. Elena Arbelo
 • Hospital Clínic de Barcelona

Epilèpsia refractària

 • Coordinadora: Dra. Mar Carreño
 • Unitat integrada: Hospital Clínic de Barcelona i Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona

Cirurgia dels trastorns del moviment

 • Coordinador: Dr. Francesc Valldeoriola
 • Hospital Clínic de Barcelona

Atàxies i paraplegies hereditàries

 • Coordinador: Dr. Esteban Muñoz
 • Hospital Clínic de Barcelona

Trasplantament renal creuat

 • Coordinador: Dr. Fritz Diekmann
 • Hospital Clínic de Barcelona

Malalties tropicals importades

 • Coordinador: Dr. Jose Muñoz
 • Unitat integrada: Hospital Clínic de Barcelona i Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona

Malalties rares amb trastorn de moviment

 • Coordinadora: Dra. Josefina Marti
 • Unitat integrada: Hospital Clínic de Barcelona i Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona

Hipertensió pulmonar complexa

 • Coordinador: Dr. Joan Albert Barberà
 • Hospital Clínic de Barcelona

Tractament de les infeccions osteoarticulars resistents

 • Coordinador: Dr. Ernesto Muñoz
 • Hospital Clínic de Barcelona

Cardiopaties congènites d'adults

 • Coordinadora: Dra. Silvia Montserrrat
 • Hospital Clínic de Barcelona

Malalties glomerulars complexes

 • Coordinador: Dr. Luis Quintana
 • Hospital Clínic de Barcelona

Epidermolisis ampollosa

 • Coordinadora: Dra. Asunción Vicente
 • Unitat integrada: Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona i Hospital Clínic de Barcelona

Trastorns hereditaris de la queratinització

 • Coordinadora: Dra. Asunción Vicente
 • Unitat integrada: Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona i Hospital Clínic de Barcelona

Malalties autoimmunes sistèmiques

 • Coordinador: Dr. Cervera
 • Hospital Clínic de Barcelona

Patologies complexes d’hipotàlem i hipòfisis

 • Coordinador: Felicia Hanzu
 • Hospital Clínic de Barcelona

Immunodeficiències primàries (infants i adults)

 • Coordinador: Dra. Alsina
 • Unitat integrada: Hospital de Sant Joan de Déu i Hospital Clínic de Barcelona

Malalties autoinflamatòries

 • Coordinador: Dr. Anton
 • Unitat integrada: Hospital de Sant Joan de Déu i Hospital Clínic de Barcelona