• Organització per malalties

  L’Hospital Clínic s’organitza en Instituts especialitzats, Centres diagnòstics i Àrees transversals. A través de les Unitats s’impulsen els equips de treball interdisciplinaris per incorporar tot el coneixement i donar la millor assistència als pacients des d’una visió global de la malaltia.

 • Participació professional

  Qui millor coneix el servei és qui està més capacitat per entendre i posar el focus en les necessitats reals. És per això, que els professionals de la salut tenen una implicació cabdal en la pròpia gestió de la institució.

 • Compromís responsable

  Es treballa de forma col·laborativa sota un grau d’exigència alt i cercant sempre la millora constant i el màxim nivell d’excel·lència. Aconseguir un reconeixement sostingut en el temps passa per establir un compromís cap a les persones.

 • Innovació assistencial

  Es fomenten els processos d’innovació assistencial en la cerca de noves metodologies i s’implementen de forma constant canvis per assolir resultats cada vegada més eficients en benefici de les persones.

 • Recerca tangible

  La investigació translacional, del llit al laboratori, és el motor de millora de l’assistència i allò que ens mou per donar resposta a les noves necessitats dels pacients, amb una perspectiva global i amb consciència local.

 • Impulsar el talent

  Un objectiu clar és la formació de talent per impulsar l’assistència i la recerca biomèdica del país. La Universitat de Barcelona és un aliat essencial per assolir-ho.

 • Ecosistema del coneixement

  L’hospital forma part d’altres institucions i promou aliances estratègiques en xarxa per crear i compartir el coneixement i assegurar un desenvolupament harmònic en assistència, recerca i docència.

 • Apoderament del pacient

  Es treballa per dotar a les persones de les millors eines de coneixement per fomentar la prevenció i se les implica de forma activa en la millora de la institució.

 • Confiança, gratitud i generositat

  Enfortir la confiança, potenciar la gratitud i practicar la generositat són puntals irrenunciables de la nostra actitud envers les persones.

 • Sostenibilitat

  En línia amb el compromís institucional amb la sostenibilitat, l'hospital Clínic està adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides, contribuint de manera activa a la promoció de l'Agenda 2030 i a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).