La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) es basa en el compromís de les organitzacions en aplicar de forma voluntària criteris ètics i ambientals en les relacions amb els diferents grups d’interès: professionals, pacients, familiars, proveïdors i comunitat, més enllà del que estableix la legislació. El Clínic, com a hospital compromès amb la salut i la sostenibilitat, fa seus els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per contribuir a l’acció mundial col·lectiva dels propers anys per aturar la situació d’emergència medi ambiental i la creixent precarietat social que viu el planeta.

El nostre compromís social i amb la sostenibilitat es tradueix en:

Voluntariat

L’hospital s’aproxima a la societat a través de diferents projectes i col·lectius de persones com voluntaris, professionals en actiu, professionals jubilats, etc., amb la finalitat d’apropar-nos a la societat amb vocació d’hospital comunitari.

Fes-te voluntari

Pacte Mundial-Agenda 2030

En línia amb el compromís institucional, el Clínic Barcelona està adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides, com a principal iniciativa internacional de promoció de la sostenibilitat i que té per objectiu impulsar l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Més informació

Solidaritat i Cooperació

A través del FAHID (Fons d’Ajuda Humanitària i al Desenvolupament) es gestiona el finançament de projectes o col·laboracions de cooperació sanitària i ajuda humanitària, ja sigui a nivell internacional o local.

Innovació Social

La confiança, la gratitud i la generositat, valors fonamentals del Clínic, fan que la persona sempre se situï al centre, ja siguin pacients, familiars o professionals. En aquest àmbit fomentem, a través de projectes transversals amb altres àrees i instituts, la visualització i interiorització d’aquests valors.

Cultura

Per promoure la cultura i les humanitats al Clínic s’impulsen accions i activitats d’expressió artística relacionades amb la salut. Les exposicions artístiques, la promoció de la música a través del Cor Clínic, la dinamització d’un club de lectura, etc. són algunes de les iniciatives culturals que s’impulsen.

Aliances

Treballem amb associacions i entitats per millorar l’atenció dels nostres pacients. 
 

La relació amb les Associacions de pacients

L'Hospital Clínic de Barcelona estableix i millora sistemàticament les vies de diàleg directe i escolta activa amb les persones que atén. Així mateix, i en línia amb el seu compromís amb l'excel·lència, la qualitat assistencial i la millora contínua, vol tenir en compte el coneixement que hi ha al si de les associacions de pacients amb què es relaciona.

En aquest marc, la formalització de la relació de l'Hospital amb les Associacions de pacients es planteja amb dos objectius fonamentals: facilitar-ne l'accés als diversos processos relacionats amb l'experiència de pacients i disposar d'un canal ordenat i sistemàtic per recollir les opinions i els suggeriments de les associacions de pacients.

Més informació sobre la vinculació 

VINCULA'T!

Documentació d'interès

Política Ambiental_HCB.pdf
Política Ambiental PDF - 85 KB
Descarregar
Codi ètic i de bones pràctiques.pdf
Codi ètic i de bones pràctiques PDF - 1,07 MB
Descarregar
ODS Pandèmia.pdf
ODS i pandèmia PDF - 5,01 MB
Descarregar
Politica Sostenibilitat i ODS.pdf
Política de Sostenibilitat i ODS PDF - 122 KB
Descarregar

Notícies relacionades