Estructura de gestió

  • Juan Abolafia Responsable de Projectes europeus i internacionals
  • Sergio Camacho Responsable de Planificació econòmica i Control de gestió
  • Núria Castro Responsable de Contractació pública
  • Ernest Costa Responsable de Sistemes de la informació
  • Marta Fernández Responsable de Recursos humans
  • Judit Martínez Responsable de la Unitat de Gestió de Projectes
  • Guillem Masdeu Responsable de l'Oficina jurídica
  • Sònia Meléndez Responsable d'Economia i finances
  • Cristina Navas Responsable de Serveis Generals
  • Sandra Pérez Responsable d'Ajuts nacionals
  • Daniel Arbós Responsable de Comunicació
  • Gemma Llaverías Responsable de Coordinació científica
  • Teresa Lloret Responsable de Transferència de coneixement i tecnologia
  • Gemma Pascual Responsable d'Accions institucionals
  • Sandra Piquer Responsable de Laboratoris
  • Aina Rodríguez Responsable de Plataformes / Directora científica del Biobanc

Comitè de direcció

Nom Càrrec
Elías Campo Director 
Josep Maria Llovet Cap del grup 'Recerca translacional en oncologia hepàtica'
Cristina Fillat Cap del grup 'Recerca en Teràpia gènica i càncer'
Neus Agell Vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-Universitat de Barcelona
Juan Carlos García-Pagán Adjunt a la Direcció de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona
David Badia Gerent
Michela Bertero Directora d'Estratègia

Comitè consultiu del director

Nom Càrrec
Elías Campo Director 
Josep Maria Llovet Cap del grup 'Recerca translacional en oncologia hepàtica'
Cristina Fillat Cap del grup 'Recerca en Teràpia gènica i càncer'
Neus Agell Vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-Universitat de Barcelona
Juan Carlos García-Pagán Adjunt a la Direcció de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona
David Badia  Gerent
Michela Bertero Directora d'Estratègia
Josep Maria Miró Coordinador Àrea 1
Mª Cinta Cid Representant Àrea 1
Joan Albert Barberà Coordinador Àrea 2
Eduard Guasch Representant Àrea 2
Jordi Bruix Coordinador Área 3
Francesc Balaguer Representant Área 3
Anna Planas Coordinador Área 4
Josep Dalmau Representant Área 4
Dolors Colomer Coordinador Área 5
Aleix Prat Representant Área 5
Gisela Sugranyes Representant Comitè de delegats mèdics de l'Hospital Clínic de Barcelona
Roser Cortés Directora i representant de l'Institut d'Investigaciones Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC)
Neus Agell Representant Facultat de Medicina i Ciències de la Salut UB
Antoni Trilla Degà de la facultat de Medicina  i Ciències de la Salut UB
Antoni Sisó President del Comitè de Recerca de CAPSBE
Montserrat Batlle Presidenta comitè d'empresa
Fàtima Crispi Investigadora del grup 'Recerca en Medicina fetal i perinatologia'
Carmen Peralta Cap del grup 'Trasplantament de fetge i viabilitat de l'empelt'
Azucena Salas Cap del grup 'Malaltia inflamatòria intestinal'
Anna Maria Novials Cap del grup 'Patogènia i prevenció de la diabetis'