Òrgans de govern

La Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (FRCB-IDIBAPS) és el resultat de la integració, l’any 2023, de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB), creada el 1989, i el consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), creat el 1996. És una fundació sense ànim de lucre, i en el seu patronat hi ha representats els Departaments de Salut i de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, l’hospital Clínic Barcelona i la Universitat de Barcelona.

Tal com indiquen els estatuts de la institució, “el Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals”. Per agilitzar l’administració del govern de la Fundació, el Patronat ha nomenat una Comissió Delegada que, entre d’altres, elabora la proposta d’ordre del dia de les sessions del Patronat, revisa la documentació a presentar, fa el seguiment periòdic de les tasques de direcció i el seguiment dels convenis i acords subscrits. 

Patronat 

Càrrec Patronat  

Nom   

Càrrec Institució  

Presidència 

Hble. Sr. Manel Balcells i Díaz 
Conseller de Salut 

Titular Departament competent Salut    

Vicepresidència  

Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Recerca i Universitats 

Titular Departament competent Recerca  

Vicepresidència 2a 

Josep Maria Campistol i Plana 

Director General hospital Clínic Barcelona (HCB) 

Vicepresidència 3a 

Joan Guàrdia i Olmos 

Rector Universitat de Barcelona (UB) 

Vocal 

Raquel Sánchez Valle Directora Mèdica HCB 

Vocal 

Montserrat Llavayol i Giralt 
Subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut 

1 persona designada Salut    

Vocal 

Joan Gómez i Pallarès 
Director general de Recerca del Departament de Recerca i Universitats 

1 persona designada titular Recerca  

Vocal 

Susana Puig i Sardà 
Cap de Servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic i cap de grup de recerca de l’IDIBAPS 

1 representant intern, nomenat pel Consell de Govern, a proposta de la Junta Facultativa de l’Hospital Clínic d'entre els seus membres amb reconegut prestigi en l’àmbit de la recerca. 

Vocal 

Núria Mas i  Canal  
Economista especialitzada en el sector sanitari 

1 representant extern, amb vinculació amb el  sector econòmic, nomenat pel Consell de Govern, a proposta de Direcció General. 

Vocal 

Jordi García i Fernández 
Vicerector de recerca de la UB 

1 persona designada pel rector de la UB  

Secretari no patró 

Maria Jesús Jiménez i Hernández 

Cap de l’Àrea d’Assistència Juridicoadministrativa Departament de Salut 

Comissió Delegada 

Càrrec delegada  

Nom  

Càrrec Institució  

President  

Joan Gómez Pallarès 

Patró designat pel Titular Departament competent en Recerca  

Vicepresident  

Montserrat Llavayol i Giralt 

Patró designat pel titular Departament de Salut  

Vocal 

Josep Maria Campistol i Plana 

Patró Director General HCB  

Vocal 

Raquel Sánchez Valle Patró Directora Mèdica HCB  

Vocal 

Jordi García Fernández 

Patró designat pel Rector de la UB  

Vocal amb veu sense vot  

Susana Puig Sardà 

Patró nomenat pel Consell de Govern a proposta de la Junta Facultativa d'entre els seus membres amb reconegut prestigi en l’àmbit de la recerca  

Assisteixen amb veu sense vot  

Josep Rodés i Cabau 

Director de Recerca HCB  

Elías Campo i Güerri 

Director FRCB-IDIBAPS  

David Badia

Gerent FRCB-IDIBAPS  

Secretari no patró 

Maria Jesús Jiménez 

Cap de l’Àrea d’Assistència Juridicoadministrativa Departament de Salut 

Consell científic extern 

Nom

Càrrec 

José María Mato  President CIC bioGUNE 
Jesús Ávila  Investigador al Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM)
Fernando Arenzana-Seisdedos  Vicepresident d'Assumptes Internacionals - Institut Pasteur Paris
Amparo Cano  Catedràtica IIBM “Alberto Sols” - Universitat Autònoma de Madrid 
Francisco Fernández Avilés  Cap del servei de Cardiologia - Hospital Gregorio Marañón 
Ramon Gomis  Director - IDIBAPS (2008-2017) 
Professor emèrit - Universitat de Barcelona 
Investigador emèrit - IDIBAPS 
José López Barneo  Catedràtic de Fisiologia – Universitat de Sevilla 
Coordinador de Recerca – Hospital universitari Virgen del Rocío 
Carlos Macaya  Cap del servei de Cardiologia – Hospital Clínic San Carlos 
President – Fundación Española del Corazón 
Óscar Marín  Director Centre de Neurobiologia del desenvolupament – King’s College de Londres 
Federico Mayor  Catedràtic de Biologia 
Director - Institut Universitari de Biologia molecular Universitat Autònoma de Madrid 
Pura Muñoz  Catedràtica de Biologia - Universitat Pompeu Fabra
Teresa Palomero  Investigadora Universitat de Columbia
Àngel Pellicer  Professor adjunt Facultat de Medicina – Universitat de Nova York 
Francisco Sánchez-Madrid 

Catedràtic d’Immunologia – Universitat Autònoma de Madrid 
Cap del Servei d'Immunologia - Hospital Universitari de La Princesa 

Eugenio Santos 

Catedràtic Emèrit de Microbiologia – Universitat de Salamanca 

Investigador del Centre d'Investigació del Càncer de Salamanca

Antonio Vidal-Puig  Professor de Nutrició molecular i metabolisme 
Director - Cambridge Phenomics Center