Òrgans de govern

La Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (FRCB-IDIBAPS) és el resultat de la integració, l’any 2023, de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB), creada el 1989, i el consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), creat el 1996. És una fundació sense ànim de lucre, i en el seu patronat hi ha representats els Departaments de Salut i de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, l’hospital Clínic Barcelona i la Universitat de Barcelona.

Tal com indiquen els estatuts de la institució, “el Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals”. Per agilitzar l’administració del govern de la Fundació, el Patronat ha nomenat una Comissió Delegada que, entre d’altres, elabora la proposta d’ordre del dia de les sessions del Patronat, revisa la documentació a presentar, fa el seguiment periòdic de les tasques de direcció i el seguiment dels convenis i acords subscrits. 

Patronat 

Càrrec Patronat  

Càrrec Institució  

Nom   

Presidència 

Titular Departament competent Salut    

Hble. Sr. Manel Balcells i Díaz 
Conseller de Salut 

Vicepresidència  

Titular Departament competent Recerca  

Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Recerca i Universitats 

Vicepresidència 2a 

Director General hospital Clínic Barcelona (HCB) 

Josep Maria Campistol i Plana 

Vicepresidència 3a 

Rector Universitat de Barcelona (UB) 

Joan Guàrdia i Olmos 

Vocal 

Director Mèdic HCB 

Antoni Castells i Garangou 

Vocal 

1 persona designada Salut    

Montserrat Llavayol i Giralt 
Subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut 

Vocal 

1 persona designada titular Recerca  

Joan Gómez i Pallarès 
Director general de Recerca del Departament de Recerca i Universitats 

Vocal 

1 representant intern, nomenat pel Consell de Govern, a proposta de la Junta Facultativa de l’Hospital Clínic d'entre els seus membres amb reconegut prestigi en l’àmbit de la recerca. 

Susana Puig i Sardà 
Cap de Servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic i cap de grup de recerca de l’IDIBAPS 

Vocal 

1 representant extern, amb vinculació amb el  sector econòmic, nomenat pel Consell de Govern, a proposta de Direcció General. 

Núria Mas i  Canal  
Economista especialitzada en el sector sanitari 

Vocal 

1 persona designada pel rector de la UB  

Jordi García i Fernández 
Vicerector de recerca de la UB 

Secretari no patró 

Cap de l’Àrea d’Assistència Juridicoadministrativa Departament de Salut 

Maria Jesús Jiménez i Hernández 

Comissió Delegada 

Càrrec delegada  

Càrrec Institució  

Nom  

President  

Patró designat pel Titular Departament competent en Recerca  

Joan Gómez Pallarès 

Vicepresident  

Patró designat pel titular Departament de Salut  

Montserrat Llavayol i Giralt 

Vocal 

Patró Director General HCB  

Josep Maria Campistol i Plana 

Vocal 

Patró Director Mèdic HCB  

Antoni Castells i Garangou 

Vocal 

Patró designat pel Rector de la UB  

Jordi García Fernández 

Vocal amb veu sense vot  

Patró nomenat pel Consell de Govern a proposta de la Junta Facultativa d'entre els seus membres amb reconegut prestigi en l’àmbit de la recerca  

Susana Puig Sardà 

Assisteixen amb veu sense vot  

Director de Recerca HCB  

Josep Rodés i Cabau 

Director FRCB-IDIBAPS  

Elías Campo i Güerri 

Gerent FRCB-IDIBAPS  

David Badia

Secretari no patró 

Cap de l’Àrea d’Assistència Juridicoadministrativa Departament de Salut 

Maria Jesús Jiménez 

Consell científic extern 

Càrrec  Nom

President CIC bioGUNE 

José María Mato 

Director CIBERNED 

Jesús Ávila 

Vicepresident d'Assumptes Internacionals - Institut Pasteur Paris

Fernando Arenzana-Seisdedos 

Catedràtica IIBM “Alberto Sols” - Universitat Autònoma de Madrid 

Amparo Cano 

Cap del servei de Cardiologia - Hospital Gregorio Marañón 

Francisco Fernández Avilés 

Director - IDIBAPS (2008-2017) 
Professor emèrit - Universitat de Barcelona 
Investigador emèrit - IDIBAPS 

Ramon Gomis 

Catedràtic de Fisiologia – Universitat de Sevilla 
Coordinador de Recerca – Hospital universitari Virgen del Rocío 

José López Barneo 

Cap del servei de Cardiologia – Hospital Clínic San Carlos 
President – Fundación Española del Corazón 

Carlos Macaya 

Director Centre de Neurobiologia del desenvolupament – King’s College de Londres 

Óscar Marín 

Catedràtic de Biologia 
Director - Institut Universitari de Biologia molecular Universitat Autònoma de Madrid 

Federico Mayor 

Catedràtica de Biologia - Universitat Pompeu Fabra

Pura Muñoz 

Investigadora Universitat de Columbia

Teresa Palomero 

Professor adjunt Facultat de Medicina – Universitat de Nova York 

Àngel Pellicer 

Catedràtic d’Immunologia – Universitat Autònoma de Madrid 
Director científic – Institut de Recerca Sanitària Hospital La Princesa 

Francisco Sánchez-Madrid 

Catedràtic de Microbiologia – Universitat de Salamanca 
Director – Centre de Recerca del Càncer 

Eugenio Santos 

Professor de Nutrició molecular i metabolisme 
Director - Cambridge Phenomics Center 

Antonio Vidal-Puig