La recerca en xifres

Indicadors més rellevants de l'IDIBAPS

Publicacions originals 1662
  • Q1 1.064
    64%
  • D1 432
    26%
  • Open access 1.213
    73%

Finançament

Fons executats

  • 1
    Projectes competitius 24.208.693 €
  • 2
    Projectes privats 22.784.550 €
  • 3
    Donacions 8.014.454 €
  • 4
    Activitats formatives 4.889.097 €
  • 5
    Generalitat de Catalunya 6.759.179 €
  • 6
    Plataformes científiques 1.270.321 €
  • 7
    Altres 3.214.512 €
  • Total 71.140.806 €
Nous projectes competitius dels grups de recerca 198
  • Internacionals 46
  • Espanyols 122
  • Catalans 30
Projectes competitius actius dels grups de recerca 901
  • Internacionals 210
  • Espanyols 544
  • Catalans 147
Innovació
  • Famílies de patents 71
  • Acords de llicència 59
  • Spin-offs 12