Title

Sensació de solitud durant l'ingrés hospitalari en persones de més de 65 anys. El paper de l'acompanyament. Estudi descriptiu.

Objective

L'objectiu de l'estudi és conèixer la sensació de solitud dels pacients més grans de 65 anys ingressats a l'Hospital Clínic de Barcelona que portin almenys 5 dies ingressats. A més, també s'estudiaran l'ansietat, la depressió i l'experiència durant l'ingrés i les característiques sociodemogràfiques i clíniques més relacionades amb aquests sentiments. També es valorarà si hi ha diferències entre aquestes variables i la presència d'acompanyament, familiar o per part de voluntaris. L'estudi es basa en la resposta durant l'estada hospitalària a qüestionaris que avaluaran, entre d'altres, la sensació de solitud i sentiments d'ansietat i depressió. L'investigador principal us farà les preguntes i recollirà les respostes. Aquests qüestionaris no formen part de l'atenció mèdica habitual però poden ser d'utilitat, no només per a la investigació que es vol fer sinó també per detectar sentiments o patologia psicosomàtica del pacient i poder fer intervencions o tractar-la si fos necessari.