Clínic Barcelona

El CDI, presente en el Congreso Europeo de Radiología (ECR)

César Garrido i Verónica Sánchez, tècnics de radiologia del Centre de Diagnòstic per la Imatge Clínic, van presentar els treballs: "MRI quality controls for dummies” i “Acquisition and post processing of Dynamic Susceptibility Contrast enhanced (DSCE) perfusion sequence in Magnetic Resonance Imaging (MRI) studies: useful and efficient protocol”, respectivament, al Congrés Europeu 2018 de la Societat Europea de Radiologia (ESR) que es va celebrar a Viena el passats 28 de febrer a 4 de març.