El CDI, present al Congrés Europeu de Radiologia (ECR)