Clínic Barcelona

Nombramiento del Dr. Manuel Ramos-Casals como co-coordinador del Grupo de Trabajo en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Ministerio de Sanidad

El Dr. Manuel Ramos-Casals, consultor del Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic, ha estat nomenat co-coordinador del Grup de Treball en Malalties Autoimmunes Sistèmiques del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Aquest grup s'enmarca en l'estratègia de Malalties Reumàtiques i Músculo-Esquelètiques del Sistema Nacional de Salut i depèn de la Subdirecció General de Qualitat i Cohesió d'aquest Ministeri.