Nomenament del Dr. Manuel Ramos-Casals com a co-coordinador del Grup de Treball en Malalties Autoimmunes Sistèmiques del Ministeri de Sanitat

El Dr. Manuel Ramos-Casals, consultor del Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic, ha estat nomenat co-coordinador del Grup de Treball en Malalties Autoimmunes Sistèmiques del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Aquest grup s'enmarca en l'estratègia de Malalties Reumàtiques i Músculo-Esquelètiques del Sistema Nacional de Salut i depèn de la Subdirecció General de Qualitat i Cohesió d'aquest Ministeri.

El Dr. Manuel Ramos-Casals, consultor del Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic, ha estat nomenat co-coordinador del Grup de Treball en Malalties Autoimmunes Sistèmiques del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Aquest grup s'enmarca en l'estratègia de Malalties Reumàtiques i Músculo-Esquelètiques del Sistema Nacional de Salut i depèn de la Subdirecció General de Qualitat i Cohesió d'aquest Ministeri.

Les malalties autoimmunes sistèmiques comparteixen una sèrie de característiques comuns i requereixen d'un abordatge multidisciplinar i integral dirigit a millorar la qualitat de vida dels pacients i els seus cuidadors, per la qual cosa s'ha creat aquest grup de treball ministerial sota la coordinació d'un representant de la Societat Espanyola de Medicina Interna (Dr. Manuel Ramos-Casals) i un altre de la Societat Espanyola de Reumatologia (Dr. Jaime Calvo Alén, cap de la Secció de Reumatologia de l'Hospital de Sierrallana, Torrelavega).