Clínic Barcelona

Nomenament del Dr. Manuel Ramos-Casals com a co-coordinador del Grup de Treball en Malalties Autoimmunes Sistèmiques del Ministeri de Sanitat

El Dr. Manuel Ramos-Casals, consultor del Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic, ha estat nomenat co-coordinador del Grup de Treball en Malalties Autoimmunes Sistèmiques del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Aquest grup s'enmarca en l'estratègia de Malalties Reumàtiques i Músculo-Esquelètiques del Sistema Nacional de Salut i depèn de la Subdirecció General de Qualitat i Cohesió d'aquest Ministeri.