Clínic Barcelona

Se publican los datos 2014-2018 de financiación del Programa Horizon 2020

El passat 9 de febrer del 2018, la Comissió Europea va fer públiques les dades sobre finançament dels darrers quatre anys (2014-2018) dels projectes del Programa Horizon 2020. Segons les dades presentades, el consorc públic europeu ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) ha participat en 147 dels 349 projectes que inclouen una estructura d’investigació europea (aproximadament la meitat).Dels 147 projectes, s’ han finançat un total de 31, amb una taxa total d’èxit del 21%.

Espanya coordina tres d’aquests projectes (10%): dos per l’Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS en les àrees de cirrosi hepàtica descompensada i vacunes per VIH; i un tercer la Universitat Autònoma de Madrid, en l'àrea de teràpia cel·lular en Traumatologia. Aquests tres projectes han comptat amb el suport actiu de la corresponsalia espanyola d’ECRIN, juntament amb la Xarxa Espanyola d'Assajos Clínics (Spanish Clinical Research Network, SCReN) per a la preparació de la proposta.

Actualment, la corresponsalia ECRIN-SCReN segueix implicada de forma activa en la coordinació i posada en marxa d’ aquests tres projectes i en la preparación de noves propostes dins el Programa H2020. Els Drs. Joaquín Sáez i Eva López, sota la coordinació del Dr. Gonzalo Calvo, cap del Servei de Farmacologia Clínica, són el punt de contacte d'ECRIN a Espanya.

ECRIN es un consorci públic europeu (European Research Infrastructure Consortium-ERIC), que té com a objectiu donar suport a projectes d’investigació clínica transnacional en el marc de la Unió Europea. L’Hospital Clínic de Barcelona, a través del seu servei de Farmacologia Clínica, és el responsable de la coordinació d’ECRIN a Espanya. El nostre país, amb  participació en els 12 projectes H2020, tres d'ells coordinats des del Clínic, forma part, al costat d'Alemanya i França, del nucli de països amb major activitat a l'CRIN.