Es publiquen les dades 2014-2018 del finaçament del Programa Horizon 2020

El passat 9 de febrer del 2018, la Comissió Europea va fer públiques les dades sobre finançament dels darrers quatre anys (2014-2018) dels projectes del Programa Horizon 2020. Segons les dades presentades, el consorc públic europeu ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) ha participat en 147 dels 349 projectes que inclouen una estructura d’investigació europea (aproximadament la meitat).Dels 147 projectes, s’ han finançat un total de 31, amb una taxa total d’èxit del 21%.