Title

Estudi longitudinal de les variacions del sistema glinfàtic i la seva influència en la progressió del dany microvascular en la malaltia de petit vas cerebral.

Objective

El sistema glinfàtic és una via d'eliminació de residus cerebrals implicada en diversos trastorns neurològics, incloent-hi malalties neurodegeneratives i cerebrovasculars. Recents estudis suggereixen que la malaltia de petit vas cerebral (MPVC) s'associa a una disfunció del sistema glinfàtic mitjançant tècniques de difusió en ressonància magnètica (RM). Tanmateix, es desconeix quin és el curs temporal de la disfunció glinfática en aquests pacients. Per tant, l'objectiu d'aquest projecte és estudiar les variacions del drenatge glinfàtic amb relació a la progressió de dany microvascular en la MPVC. En una cohort de 50 pacients amb un ictus lacunar que participen en un estudi transversal del sistema glinfátic amb tècniques de RM, s'inclouran 40 pacients en un estudi longitudinal que consisteix en una nova adquisició de RM i avaluació clínica al cap de 12 mesos. La RM cerebral de 3 Tesla d’investigació inclourà les seqüències necessàries per a la quantificació dels marcadors estructurals de la MPVC incloent-hi els espais perivasculars, les seqüències de Diffusion Tensor Imaging (DTI) per estimar mesures de funció del sistema glinfàtic com DTI-ALPS index i free water, i les seqüències phase-contrast per avaluar la influència de la pulsatilitat arterial, venosa i del líquid cefalorraquidi. Analitzarem les mesures de funcionalitat glinfàtica i la seva variabilitat temporal amb els marcadors de dany microvascular de la MPVC i les interaccions amb la pulsatilitat cerebral. Finalment, es compararà la funció del sistema glinfàtic dels pacients amb MPVC i amb altres malalties cerebrovasculars (hemorràgia subaracnoidal), neurodegeneratives (malaltia d'Alzheimer), i immunològiques (esclerosis múltiple) del nostre centre.