Title

L’objecció de consciència i altres tipus d’objecció del professional sanitari front la petició d’ajuda a morir arran de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2021 de regulació de l’eutanàsia: estudi multicèntric

Objective

L’actual Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, sobre la regulació de l’eutanàsia ha significat un avanç en matèria de drets de les persones sobre com volen afrontar el final de la seva vida en el cas d’una malaltia incurable o un patiment insuportable. Ara bé, també ha significat, i significa, un dilema ètic per a molts professionals sanitaris que o no estan a favor d’aquesta llei o no es senten suficientment preparats per afrontar aquesta nova demanda. En aquesta norma jurídica es contempla el dret del professional a ser objector de consciència, L’objecció del professional sanitari a formar part d’aquest procés reconegut per la llei pot respondre a varies raons i no sempre són conegudes. Pregunta de recerca: .Quins coneixements, actituds i valors estan relacionats amb l’OC i altres tipus d’objeccions davant la petició d’ajuda a morir? •Quines variables sociodemogràfiques i professionals tenen relació amb l’OC i d’altres tipus d’objeccions en l’àmbit sanitari? Objectiu general L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar els coneixements, actituds i valors en l’objecció de consciència i altres tipus d’objeccions front la petició d’ajuda a morir. Metodologia Estudi observacional transversal i correlacional. Àmbit: L’Hospital Universitari del Mar (Barcelona),L’Hospital Clínic Barcelona (Barcelona), Hospital Mútua de Terrassa (Barcelona), Fundació Sanitària Mollet (Barcelona), L’Hospital Comarcal del Pallars (Lleida). Variables i instruments 1) Característiques sociodemogràfiques i professionals: 2) Coneixements sobre la nova Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia. 3) Actituds front la petició d’ajuda a morir i tipus d’objeccions (OC, de ciència, de conveniència i desobediència civil). 4) Dificultats o barreres percebudes vinculades a l’opció d’objecció del professional sanitari.