Title

Monitorització de la durada dels accessos venosos col.locats pels companys/es de l’equip de terapia per infusió i les seves possibles complicacions en pacients onco-hematològics hospitalitzats en un hospital de nivell tres.

Objective

Els accessos vasculars consisteixen en la inserció d’un catéter en una vena o arteria central o periférica. N’hi ha de diferents tipus en relació a la longitud, zona de col.locació i tipus d’inserció. Depenent de la terapia requerida es selecciona l’accés vascular. La majoria de les cures del pacient onco-hematològic requereixen de l’ús d’un accés vascular, tant per l’administració d’agents anti-cancerígens, productes sanguinis de suport, medicació endovenosa, antibioticoterapia i administració de nutrició parenteral. En la majoria de les institucions també són utilitats per extraccions sanguínees. Es considera la inserció d’un accés vascular com un dels procesos més invasius aplicat als pacients hospitalitzats . Així com són un instrument pivotal en el tractament d’aquests pacients són també sovint la causa d’infeccions i trombosis que, potencialment poden retardar el tractament anti-cancerígen en sí comprometent la seva efectivitat, i disminuint la qualitat de cures oferida al pacient. El present estudi unicentric proposa la implementació d’educació terapèutica dirigida al pacient i/o familiars prèvia a la col.locació de l’accés vascular i una monitorització diaria que realitzarà el personal d’infermeria de la sala d’hospitalització que participi en l’estudi. L'objectiu principal és evaluar si l'educació sanitaria i la monitorització diaria disminueixen les complicacions del catèter, que es mesurarà a través de la seva perdurabilitat.