Título

ESTUDI DE LA FUNCIÓ DEL SISTEMA GLIMFÀTIC AL LLARG DELS ESPAIS PERIVASCULARS I L'IMPACTE DE LA QUALITAT DEL SON EN PACIENTS AMB Ictus LACUNAR

Objetivo

El sistema glimfàtic és una via de neteja de residus cerebrals que es produeix principalment a través de la xarxa d'espai perivascular (PVS) que sembla estar implicat en diversos trastorns neurològics, com ara la malaltia dels vasos petits (SVD) i trastorns del son.

Pretenem avaluar la funció del sistema glimfàtic en relació amb el grau d'engrandiment de la PVS i la qualitat del son en pacients amb ictus lacunar. Inscriurem 50 pacients consecutius amb un ictus lacunar de dos centres de Barcelona (Hospital Clínic i Sagrat Cor) durant 8 mesos. La visita d'estudi es programarà entre 4 i 8 setmanes després de l'ictus d'índex i inclourà una avaluació neurològica i escales de qualitat del son (Pittsburgh Sleep Quality Index and Epworth Sleepiness Scale). Els pacients inscrits se sotmetran a una ressonància magnètica d'investigació avançada 3-T a +/- 7 dies des de la visita d'estudi per avaluar la càrrega de marcadors de SVD, inclosa la càrrega de PVS augmentat, i s’avaluarà la funció del sistema glimfàtic mitjançant una mesura derivada de Imatge del tensor de difusió (DTI), estimant la dinàmica de flux al llarg dels espais perivasculars (índex DTI-ALPS). L'anàlisi per ressonància magnètica inclourà una avaluació visual del nombre de llacunes, microhemorràgies, una puntuació per a la càrrega d'espais perivasculars en els ganglis basals i el centre semioval i la hiperintensitat de la substància blanca (WMH) (puntuació de Fazekas).