Title

Impacte de l’aplicació d’un programa d’atenció pal·liativa orientada a pacients amb malaltia crònica avançada terminal no oncològica

Objective

Es tracta d’un estudi realitzat en dos fases. En la prima fase es realitzarà un estudi transversal observacional descriptiu sobre les característiques clíniques i de les necessitats no ateses en l'atenció pal.liativa dels pacients identificats com pacients terminals no oncològics a l’Hospital Clínic de Barcelona. Es valorarà la qualitat de vida i el benestar emocional dels pacients i/o familiars. També els nivells de sarcopenia al inici i trimestralment fins la defunció. La segona fase consisteix en un estudi de cohorts prospectiu i unicèntric de seguiment d'aquets pacients. Durant 18 mesos s’aplicarà el programa d’atenció pal·liativa creat pel nostre hospital. Trimestralment i fins un mes posterior a la defunció o la finalització del seguiment, es realitzaran els mateixos testos que el primer dia. Paral·lelament, es valorarà l’estat emocional dels metges especialistes responsables a l'inici i al final de seguiment.