Títol

Impacte de l’aplicació d’un programa d’atenció pal·liativa orientada a pacients amb malaltia crònica avançada terminal no oncològica

Objectiu

Es tracta d’un estudi realitzat en dues fases. En la primera fase es realitzarà un estudi transversal observacional descriptiu sobre les característiques clíniques i de les necessitats no ateses en l'atenció pal.liativa dels pacients identificats com pacients terminals no oncològics a l’Hospital Clínic de Barcelona. Es valorarà la qualitat de vida i el benestar emocional dels pacients i/o familiars. També els nivells de sarcopenia a l'inici i trimestralment fins a la defunció. La segona fase consisteix en un estudi de cohorts prospectiu i unicèntric de seguiment d'aquests pacients. Durant 18 mesos s’aplicarà el programa d’atenció pal·liativa creat pel nostre hospital. Trimestralment i fins a un mes posterior a la defunció o la finalització del seguiment, es realitzaran els mateixos testos que el primer dia. Paral·lelament, es valorarà l’estat emocional dels metges especialistes responsables a l'inici i al final de seguiment.