Projectes i assajos clínics

Al Clínic Barcelona es promouen i es duen a terme un nombre important de projectes d'investigació i assajos clínics en diverses àrees terapèutiques. La investigació biomèdica és fonamental per a l'avanç del coneixement científic en medicina i permet la descoberta de nous tractaments i procediments per millorar la salut de les persones.

En aquest espai es llisten els assajos clínics i projectes d'investigació que s'estan portant a terme a l'hospital Clínic de Barcelona. A cada assaig o projecte, es pot trobar una descripció general del mateix, així com informació de suport i contacte amb l'equip investigador. 
 

Què és un projecte?

Un projecte d'investigació biomèdica és qualsevol estudi d'investigació clínica, preclínica que per portar-se a terme requereix de la participació de pacients, o bé de dades de salut de pacients, o de mostres biològiques d'origen humà.

Què es un assaig clínic?

Un assaig clínic amb medicaments és un tipus d'estudi experimental, que té com a objectiu principal comprovar els efectes terapèutics, així com la seguretat, d'un o diversos medicaments en un grup de pacients determinat.

Preguntes freqüents sobre projectes i assajos clínics

És un estudi que es porta a terme en un nombre reduït de voluntaris, normalment sans, per determinar si un tractament o fàrmac nou és segur d'administrar.

És un estudi que es porta a terme per determinar si un tractament o fàrmac nou funciona contra una malaltia determinada. Normalment es realitza en un nombre reduït de pacients afectats per la malaltia, per obtenir dades inicials d'eficàcia i seguretat del medicament.

És un estudi que es porta a terme per determinar si un tractament o fàrmac nou és segur i eficaç, comparant-lo amb el tractament estàndard per a aquesta malaltia. Solen ser assajos amb un major nombre de pacients que el fase II, i solen ser aleatoritzats (un grup de pacients rep el tractament nou i un altre grup rep el tractament estàndard o comparador).

És un estudi que es porta a terme quan el medicament s'administra segons els termes de la seva autorització en el món real i es recullen dades de la seva seguretat i eficàcia.