Título

Predictores anatómicos de resultados clínicos en pacientes con Edema Macular Diabético tratados con implantes intravítreos de dexametasona (Ozurdex) en el proyecto Fight Retinal Blindness España

Objetivo

Una necessitat no satisfeta en el tractament de l'Edema Macular Diabètic (EMD) és definir bé la relació entre els resultats anatòmics i funcionals, un punt crític al moment d'avaluar diferents opcions de tractament.

Aquest estudi observacional, multicèntric i retrospectiu, amb una durada de 12 mesos, està dissenyat per a explorar l'associació dels marcadors anatòmics (compartiments amb fluids mesurats amb algorismes de Deep Learning) amb els resultats clínics i funcionals en una cohort d'ulls amb EDM tractats amb implants intravitris de Dexametasona (Ozurdex). Les dades anatòmiques s'obtindran d'imatges OCT recollides en la pràctica clínica habitual i les dades clíniques del mòdul de EMD del projecte Fight Retinal Blindness (FRB) en múltiples centres d'Espanya que aporten dades al projecte a nivell nacional.