Cirurgia General i de l'aparell digestiu

L'especialitat d'Aparell Digestiu es defineix com aquella part de la Medicina que s'ocupa de les malalties que afecten al tracte digestiu i òrgans glandulars associats (esòfag, estómac, intestí prim, còlon, recte, anus, fetge, vies biliars i pàncrees), així com les repercussions de les malalties digestives sobre la resta de l'organisme humà i, inversament.

R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Gastrointestinal
Durada
4.5 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia General
Durada
2.5 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Pancreato-biliar
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Unitat de Cures Intensives
Durada
1.5 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Plàstica i Maxil·lofacial
Durada
1.5 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Vascular
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Toràcica
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Urologia
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Radiodiagnòstic
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Endoscòpia Diagnòstica i Terapèutica
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia de la Mama
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Hepàtica
Durada
1.5 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Gastrointestinal
Durada
1.5 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Gastrointestinal
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia General
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia d'Urgències
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Major Ambulatòria
Durada
3 mesos
Lloc

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Gastrointestinal
Durada
6 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Hepàtica i Trasplantaments
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Pancreato-biliar
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R5

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Gastrointestinal
Durada
6 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Hepàtica i Trasplantaments
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Pancreato-biliar
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic

Sobre l'especialitat

Cita de