R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Toràcica
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Toràcica
Rotació
Cirurgia General
Durada
5 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia General i Digestiva
Rotació
Cirurgia Cardíaca
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Cardiovascular
Rotació
Cirurgia Vascular
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Cardiovascular

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Pneumologia (Broncoscòpia, Proves Funcionals, UVIR)
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Pneumologia
Rotació
Cirurgia Toràcica
Durada
9 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Toràcica

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Anatomia Patològica
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica
Rotació
Diagnòstic per Imatge
Durada
1 mes
Lloc
Servei de Radiodiagnòstic
Rotació
Cirurgia Toràcica
Durada
10 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Toràcica

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Toràcica
Durada
12 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Toràcica

R5

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Toràcica
Durada
8 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Toràcica
Rotació
Trasplantament Pulmonar
Durada
4 mesos
Lloc
Hospital Vall d'Hebron

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats