R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Unitat Geriàtrica d'Aguts, 6 setmanas
Durada
Lloc
Hospital Clínic de Barcelona, Àrea d'atenció Especialitzada
Rotació
Neurologia, 3 setmanes
Durada
Lloc
Hospital Clínic de Barcelona, Àrea d'Atenció Especialitzada
Rotació
Gerontotrauma, 5 setmanes
Durada
Lloc
Hospital Clínic de Barcelona, Àrea d'Atenció Especialitzada
Rotació
Mitja estada polivalent: Convalescència, 10 setmanes
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'Atenció Especialitzada
Rotació
Mitja estada polivalent: Unitat de Subaguts, 4 setmanes
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'Atenció Especialitzada
Rotació
UFISS i Infermera gestora de casos, 4 setmanes
Durada
Lloc
Hospital Clínic de Barcelona, Àrea d'atenció Especialitzada
Rotació
Consultes Externes Geriatría, 2 setmanes
Durada
Lloc
Hospital Clínic de Barcelona, Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Consultes Externes Geriatria, 1 setmana
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Consultes Externes: Demències, 1 setmana
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Consultes Externes: Caigudes, 1 setmana
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Hospital de Dia Geriàtric i Psicogeriàtric, 1 setmana
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'Atenció Especialitzada
Rotació
Unitat de Llarga Estada (unitat de respir familiar), 10 setmanes
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea Institucions Socials

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Unitat de Llarga Estada (unitat de respir familiar), 4 setmanes
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea Institucions Socials
Rotació
Unitat de Cures Pal·liatives, 5 setmanes
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'atenció Especialitzada
Rotació
Unitat de Subaguts Oncològics, 4 setmanes
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'atenció Especialitzada
Rotació
Programa d'Atenció Domiciliària Especialitzada (PADES), 5 setmanes
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Hospitalització Domiciliària (HaDo), 3 setmanes
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Infermeria d'Atenció Domiciliària, 7 setmanes
Durada
Lloc
CAPSBE, Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Servei de valoració de la dependència (SEVAD), 1 setmana
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Equip de valoració i orientació a la discapacitat (EVO), 1 setmana
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Infermeres clíniques, 2 setmanes
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'atenció Especialitzada
Rotació
Infermera Gestora de Casos: 1 setmana
Durada
Lloc
CAPSBE, Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Unitat de Docència i Recerca, 1 setmana
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea altres recursos
Rotació
Unitat de Qualitat, 1 setmana
Durada
Lloc
Hospital Clínic de Barcelona, Àrea d'altres recursos
Rotació
Centre de Dia de Neurologia, 8 setmanes
Durada
Lloc
Hospital Clínic de Barcelona, ​​Àrea Institucions Socials
Rotació
Participació en Comissions Clíniques i altres recursos: Caigudes, Contencions i delirium, Control de la infecció, Farmàcia, Incontinències, Nutrició i diabetis, Dolor, Lesions de la pell i ostomies-> 2 setmanes
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea altres recursos
Rotació
Unitat Atenció d'Infermeria per a la Docència i la Recerca, 1 setmana
Durada
Lloc
Parc Sanitari Pere Virgili, Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Educació Terapèutica, 1 setmana
Durada
Lloc
Hospital Clínic de Barcelona, ​​Àrea d'Atenció Primària
Rotació
Educació Terapèutica, 1 setmana
Durada
Lloc
CAPSBE, Àrea d'Atenció Primària

Sobre l'especialitat

Cita de