Cita de Daniel Closa, Group leader (R4-IIBB-CSIC)
La ciència és la millor eina que tenim per entendre les malalties i esbrinar com curar-les. Seria una ximpleria no fer-la servir a fons

Recerca actual

Problema

Moltes malalties progressen amb alteracions dels mecanismes de defensa i de reparació dels teixits. Això comporta modificacions inflamatòries i de teixit fibrós que, a vegades, es converteixen en el problema central de la malaltia.

El grup investiga els processos inflamatoris i fibròtics en patologies respiratòries i digestives, com la fibrosi pulmonar idiopàtica, el càncer de pàncrees i la pancreatitis aguda, i en processos autoimmunes relacionats amb l’activació dels limfòcits.

Aproximació

El grup estudia els mecanismes de senyalització intercel·lular basats en l’intercanvi de molècules solubles i en les transportades per vesícules extracel·lulars, els canvis fenotípics associats a les malalties i les alteracions a nivell molecular de diferents marcadors. També desenvolupa tècniques per a l'anàlisi de biomolècules per espectrometria de masses, i més especialment per a estudis de proteòmica, analitzant canvis en el patró de fosforilació, acetilació i altres modificacions de les proteïnes.

Impacte

El grup pretén trobar estratègies innovadores que, en alterar la comunicació entre cèl·lules, permetin desenvolupar noves aplicacions terapèutiques per a diverses malalties.

Actualment el grup ja ha desenvolupat una nova teràpia per al tractament de la fibrosi pulmonar idiopàtica, basada en el trasplantament de cèl·lules alveolars. També ha estat pioner en descriure el paper dels exosomes (uns conjunts de proteïnes) en la progressió de la inflamació en diferents teixits durant la pancreatitis. Finalment, ha publicat la primera base de dades de punts de fosforilació del limfòcit humà, amb més de 2.000 punts de modificació.