Cita de Pere Santamaria, Group leader
Els descobriments arriben als que s'atreveixen a acceptar la seva ignorància

Recerca actual

Problema

Les malalties autoimmunes agrupen un ampli ventall de patologies que es caracteritzen perquè el sistema immunitari ataca algun grup de cèl·lules de l’organisme. Malauradament, avui dia no existeix cap tractament curatiu per a aquestes malalties. El treball del grup se centra en la comprensió de la immunopatogènesi i la immunogenètica de les malalties autoimmunes i un dels seus objectius principals consisteix a explorar els mecanismes endògens d’autotolerància que bloquegen l’autoimmunitat.

Aproximació

El grup ha aconseguit combinar coneixements de nanotecnologia i de regulació immunològica. Això ha originat una nova metodologia per bloquejar les respostes autoimmunes de manera específica: és a dir, sense bloquejar les respostes normals del sistema immunitari.

Impacte

El grup treballa per trobar objectius d'intervenció terapèutica en les malalties autoimmunes. En aquest context, gràcies als estudis que ha dut a terme, ha desenvolupat una plataforma terapèutica antigen específica. Basada en la nanotecnologia, és una eina amb un potencial terapèutic que ja ha validat en ratolins, en què ha aconseguit combatre l’autoimmunitat específica de l’organisme sense comprometre'n la immunitat sistèmica. Ara, l'objectiu és aplicar aquesta tecnologia nova a la pràctica clínica.