Cita de Azucena Salas, Group leader (R4)
La nostra recerca en l’àmbit de la malaltia inflamatòria intestinal vol aportar un coneixement tangible que en millori el curs així com la qualitat de vida del pacient

Recerca actual

Problema

La malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa són malalties que s’inicien en la infància i joventut i es cronifiquen. Provoquen un deteriorament notable en la qualitat de vida dels pacients, en totes les esferes. El fet que els malalts presentin símptomes poc específics (diarrea o dolor abdominal) comporta un retard important a l’hora d’establir el diagnòstic i també en dificulta el control.

Els darrers anys s’estan desenvolupant nous tractaments, però només són eficaços per a una part dels pacients, i no hi ha instruments que en puguin predir la resposta.

Aproximació

El grup ha desenvolupat la metodologia per avaluar de forma precisa l’activitat, l’extensió i la gravetat de la malaltia de Crohn mitjançant la ressonància magnètica, com a alternativa a la colonoscòpia.

El laboratori és un referent internacional en la recerca traslacional dirigida a esbrinar els mecanismes moleculars i cel·lulars involucrats en el desenvolupament i el curs de la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa. Fa servir tècniques d’anàlisi transcripcional en mostres humanes (determinant els gens que estan sent regulats en cada moment), anàlisis de cèl·lules immunitàries i les seves respostes a diferents estímuls o teràpies, i el cultiu de cèl·lules mare de l’epiteli intestinal. Aquests cultius permeten estudiar l’impacte de la malaltia en diferents funcions epitelials, com la resposta a la microbiota intestinal.

Ha introduït teràpies cel·lulars d’alta eficàcia pels casos en què l’organisme no respon (com l’ús de cèl·lules mesenquimals per al tractament de fístules perianals) i el trasplantament de progenitors en pacients amb malaltia de Crohn greu que no poden sotmetre’s a cirurgia.

Impacte

L’índex de ressonància magnètica per l’avaluació de la malaltia de Crohn que ha desenvolupat el grup actualment és el més utilitzat arreu, tant en estudis clínics com en la pràctica clínica habitual.

Ha identificat biomarcadors lligats a la remissió de la malaltia i dianes terapèutiques alternatives per a pacients que no responen als tractaments actuals.

En la malaltia de Crohn ha descobert la presència de respostes immunitàries dirigides contra components de la microbiota intestinal i n’ha estudiat opcions terapèutiques. El grup ha revelat la desregulació de la barrera epitelial en la colitis ulcerosa que afecta cèl·lules mare (progenitores de tota la paret intestinal), cosa que les converteix en una potencial nova diana terapèutica.

Ha millorat molts aspectes de la seguretat del trasplantament de progenitors hematopoètics i l’ha fet més acceptable i generalitzable.

El grup treballa per optimitzar l’ús de cèl·lules mesenquimals (un tipus de cèl·lules mare) per al tractament de les fístules perianals, després d’haver demostrat que amb una única aplicació es curen la meitat de les lesions fistulitzants.