Cita de María Elisa Reig Monzón, Group leader (R4)
Si sabem la pregunta a respondre, podem fer els estudis per contestar-la

Recerca actual

Problema

El càncer de fetge afecta, habitualment, pacients amb malaltia crònica del fetge. I en aquesta població de risc el desenvolupament d'un càncer de fetge esdevé la causa de mort principal. El grup n’investiga els aspectes epidemiològics, moleculars, diagnòstics i de tractament.

Al nostre entorn la incidència del càncer de fetge és d’uns 10 nous casos per cada 100.000 habitants/any, mentre que a nivell mundial aquest tipus de tumor és la segona causa de mort per càncer. En funció de la temàtica (factors de risc, diagnòstic, tractament) és necessari involucrar els diversos especialistes que formen part del grup (hepatòlegs, cirurgians, radiòlegs, patòlegs, oncòlegs, infermeria...) i emprar les tecnologies que els són pròpies.

Aproximació

El grup desenvolupa eines per predir quins malalts tindran càncer i millorar-ne els plans de detecció precoç. També investiga el mecanisme d’acció de nous tractaments i l’eficàcia a l’hora de reduir el risc de recaiguda després del tractament curatiu, i a l’hora d’augmentar la supervivència de malalts en fase avançada. Tot plegat es duu a terme vinculat a l’educació per apoderar els pacients.

El grup lidera estudis internacionals que inclouen centres d'arreu del món. Això permet generar evidència, tant en el context de la recerca com a la vida real.

Impacte

El grup ha establert criteris diagnòstics no invasius, però cal millorar-ne la sensibilitat per a tumors de menys de 2cm. Cal desenvolupar eines d’imatge per establir el perfil molecular dels tumors i el seu pronòstic sense necessitat de biòpsia. I calen eines educatives que integrin el malalt en tot el procés.

El grup ha liderat estudis nacionals i internacionals per avaluar noves opcions de tractament i definir els millors candidats. Cal seguir investigant, en assajos clínics, agents nous que puguin reduir el risc de recaiguda post-tractament i alternatives noves que incrementin la supervivència dels malalts en fase avançada.