Cita de Josep Vidal Cortada, Group leader (R4)
Siguem curiosos, preguntem-nos cada dia sobre el què fem, i si hi trobem qüestions per resoldre, abordem-les amb rigor

Recerca actual

Problema

Les malalties metabòliques són un dels principals problemes de salut de la nostra societat. La diabetis, la dislipèmia o l’obesitat són malalties molt prevalents que, a més, actuen com a factors de risc per a l’aparició de malaltia cardiovascular, el deteriorament cognitiu o determinades formes de càncer. Caracteritzar-les bé, entendre per què poden comportar altres malalties greus i dissenyar-ne tractaments millors és una prioritat.

Aproximació

El grup investiga en diabetis (tipus 1, tipus 2 i altres formes), obesitat, i dislipèmia  des d’un vessant epidemiològic, de recerca clínica i de recerca de laboratori. En estudis en humans empra un ventall ampli de tècniques de caracterització clínica i metabòlica, ecografia vascular, neuroimatge, tècniques moleculars i també tècniques de computació. Integra aquesta informació per descriure millor les malalties de la seva àrea de recerca, entenent que el coneixement profund de les malalties és la base per una medicina eficaç i personalitzada. 

El grup també fa servir aquesta informació per millorar els tractaments de què es disposa avui dia. I finalment, busca alternatives terapèutiques noves a partir d’estudis basats en la biologia cel·lular i en models animals. L’objectiu del grup és poder traslladar aquest coneixement obtingut al laboratori a la pràctica clínica en un futur proper.

El grup està format per un equip de recerca multidisciplinari: biòlegs, metges, nutricionistes i infermeres, i crea equips ad hoc en funció de la pregunta que vol respondre a cada moment. A més, treballa en col·laboració amb altres grups de l’IDIBAPS i amb grups d’altres universitats de l’entorn.

Impacte

Millorar el coneixement en malalties amb una prevalença elevada és una prioritat per al grup si volem que el sistema sanitari sigui sostenible.