Cita de Josep M. Llovet, Group leader (R4)
El coneixement molecular del càncer de fetge millorarà la vida dels pacients

Recerca actual

Problema

El càncer de fetge és un problema major de salut pública, amb una incidència estimada d'1 milió de casos a partir del 2025. La cirurgia i els tractaments locoregionals curen la malaltia en una minoria de casos, però la majoria de pacients evolucionen cap a fases avançades, on les teràpies moleculars aconsegueixen supervivències d'un any de vida.

Els estudis moleculars i genòmics han definit la classificació molecular i immunològica del tumor i les principals dianes terapèutiques. D'aquest coneixement, però, encara no se n'ha derivat una aplicació clínica que pugui beneficiar els pacients. Per tant, això continua sent una necessitat mèdica insatisfeta que el nostre equip està abordant actualment.

Aproximació

El grup ha definit la classificació molecular i immunològica del carcinoma hepatocel·lular i ha caracteritzat certes dianes terapèutiques. Els reptes més urgents per millorar el tractament dels pacients amb carcinoma hepatocel·lular i colangiocarcinoma són a) la identificació de marcadors moleculars -amb biòpsia tissular i líquida- per al diagnòstic precoç; b) la identificació del microambient procarcinogènic com a diana terapèutica en pacients amb cirrosi hepàtica; c) l'examen de les alteracions genòmiques per detectar la presència de nous agents genotòxics; d) la identificació dels biomarcadors que denoten la resposta o la resistència primària a les teràpies que impliquen tractaments immunològics en el tractament de primera i segona línia del carcinoma hepatocel·lular avançat a través de dades unicel·lulars i transcriptòmiques espacials; e) identificació de noves dianes terapèutiques mitjançant la desregulació de la metilació; f) identificació de fàrmacs que, combinats, tinguin efectes sinèrgics; g) millora del coneixement dels mecanismes implicats a l'origen, la progressió i la disseminació del NASH-HCC; h) exploració del paper del microbioma hepàtic a la patogènesi de l'HCC.

Impacte

L'objectiu a llarg termini és millorar la supervivència i qualitat de vida dels pacients amb càncers hepàtics i millorar-ne la prevenció. Com a fites secundàries, hi ha la millora del coneixement de com es desenvolupa la malaltia, les alteracions moleculars i el tractament d'aquests tumors.

L'impacte dels estudis del grup pot ajudar a millorar la prevenció i el tractament del càncer de fetge amb la identificació dels biomarcadors que prediuen la resposta de les teràpies immunològiques, així com els que en prediuen la resistència. També permetrà identificar les millors combinacions terapèutiques que es podran traslladar als assajos clínics i identificar nous paradigmes de tractament. Per això, el grup utilitzarà tecnologia d'avantguarda, com la seqüenciació de propera generació i la seqüenciació de cèl·lules individuals.